Archives by: Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński

Andrzej Grupiński Posts

AKTUALNOŚCI
W środę 25 września, podczas XXIII Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, odbyły się wybory na nowego Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Wygrał je przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK w ...
0

AKTUALNOŚCI
Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu „Postępy w arytmologii i elektroterapii. Warsztaty dla lekarzy i praktyków”, które odbędzie się 18-19 października w Katowicach. ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Aro i wsp. ocenili skalę ryzyka nagłego zgonu sercowego na podstawie danych z populacji fińskiej.  Wykorzystano dane 7200 dorosłych Finów o średniej ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Guerra i wsp. ocenili dodatkowe parametry echokardiograficzne, które mogą mieć związek z adekwatnymi terapiami ICD.  Oceniono wybrane parametry techniki śledzenia markera akustycznego ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Ograniczona skuteczność CRT u pacjentów z QRS o morfologii innej niż LBBB jest przyczyną poszukiwania dodatkowych kryteriów pomocnych w selekcji chorych mogących odnieść korzyści ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Pacjenci z sarkoidozą nie stanowią dużego odsetka osób, które mają implantowany ICD. W wytycznych znajdziemy zalecenie klasy IIb dot. implantacji ICD u ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Kardiowersja migotania przedsionków jest często wykonywaną procedurą. Schmidt i wsp. z Danii przeprowadzili badanie z randomizacją poświęcone energii stosownej podczas kardiowersji migotania przedsionków.  Włączono ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Droth i wsp. ocenili powikłania występujące podczas zastosowania dostępu odpromieniowego i podobojczykowego u niemieckich pacjentów kierowanych do pierwszej implantacji stymulatora serca. Wykorzystano ...
0

Doniesienia medialne
Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Kotecha i wsp. przedstawili w sesji Late-Breaking Science wyniki metaanalizy poświęconej zastosowaniu beta-adrenolityków u pacjentów z niewydolnością serca z obniżoną frakcją wyrzutową i ...
0