Archives by: dr n. med. Michał Chudzik

dr n. med. Michał Chudzik

dr n. med. Michał Chudzik Posts

AKTUALNOŚCI
Algorytmy, dyskryminatory i strategie programowania ICD znacząco zmniejszały częstość występowania nieadekwatnych szoków, ale wciąż zyskują w odniesieniu do zmniejszenia właściwej lecz niekoniecznej stymulacji antyarytmicznej (ATP) i liczby wstrząsów. ...
0

DONIESIENIA
Przewlekła stymulacja prawej komory (RV) oraz wierzchołka (RVA) jest standardem leczenia dla bloku przedsionkowo-komorowego (AV), ale może być szkodliwa dla funkcji skurczowej lewej komory (LV). Dotychczasowe badania kliniczne ...
0

DONIESIENIA
Jak podaje Biotronik, właśnie rozpoczęła się rekrutacja pacjentów do randomizowanego, kontrolowanego badania BIOSync CLS. Próba będzie sprawdzać skuteczność stymulacji z fizjologiczną modulacją rytmu w zapobieganiu omdleniom. Dotychczasowe badania ...
0

DONIESIENIA
Ostatnia aktualizacja statystyk American Heart Association (AHA) 2016 dotycząca chorób serca i udarów wykazała, że przyczyną jednego na trzy zgony w USA w 2013 roku, były choroby układu ...
0

DONIESIENIA
Biotronik otrzymał zgodę Federalnego Urzędu Żywności i Leków (FDA) na wykorzystanie systemów ICD z możliwością obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI). Systemy wyposażone w technologię Biotronik ProMRI zostały stworzone, ...
0

DONIESIENIA
Kardiowerter-defibrylator (ICD) stał się podstawą działań prewencyjnych w nagłej śmierci sercowej (SCD). Jednak wciąż mało jest danych dotyczących wskaźników właściwych terapii wstrząsowych ICD w warunkach rzeczywistych. Celem pracy była ...
0

DONIESIENIA
Aż 46% pacjentów z ICD doświadcza klinicznych objawów stresu i niepokoju. Badania pokazują, że stres psychologiczny może mieć szkodliwy wpływ na serce. Okazuje się on być czynnikiem ryzyka przy ...
0

DONIESIENIA
Dotychczas za infekcje związane z zabiegiem uważało się takie, które występują do 12 miesięcy od przeprowadzonej procedury. Prezentowana praca miała na celu ocenę, jak często dochodzi do tzw. ...
0

DONIESIENIA
EBR Systems ogłosił zatwierdzenie znaku CE dla Technologii WiSE, która jest jedynym na świecie bezprzewodowym układem stymulującym wsierdzia dla terapii resynchronizującej (CRT). Technologia WiSE składa się z małej ...
0

DONIESIENIA
Nagła śmierć sercowa w sporcie jest zwykle powodowana przez dziedziczne lub wrodzone wady serca. Jednak według badaczy z St George’s, Uniwersity of London w Wielkiej Brytanii duży odsetek ...
0