Archives by: Dr n. med. Piotr Lodziński

Dr n. med. Piotr Lodziński

Dr n. med. Piotr Lodziński Posts

AKTUALNOŚCI WSKAZANIA
Podczas ostatniego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przestawiono wytyczne postępowania z pacjentami z migotaniem przedsionków. Do najważniejszych nowości w zaleceniach należy zaliczyć wielodyscyplinarne podejście do leczenia pacjenta z migotaniem ...
0