Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
Archives by: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Posts

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Okresowa dynamika repolaryzacji pomaga zidentyfikować pacjentów z kardiomiopatią nie-niedokrwienną, którzy mogą odnieść korzyść z implantacji ICD. Do prezentowanej subanalizy badania DANISH włączono 748 ze 1116 pacjentów, którzy mieli wykonane 24-godzinne ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
W niniejszym badaniu DREAM-ICD-II pokazano, że odsetek adekwatnych terapii po implantacji ICD w prewencji wtórnej jest o wiele niższy niż wcześniej raportowano i zmniejsza się po 3 pierwszych ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Zaangażowanie ochotników dostarczających AED do domu pacjenta powiadamianych za pomocą SMS pozwala na skrócenie czasu do pierwszej defibrylacji, częstszą resuscytację i poprawę rokowania u osób z pozaszpitalnym zatrzymaniem krążenia ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Aż 51,8% i 28,2% pacjentów z bakteriemią o etiologii S. sureus spełniło kryteria pewnej i możliwej infekcji CIED wg definicji z konsensusu EHRA 2019. Przeanalizowano retrospektywnie dane wszystkich ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Pacjenci po umiarkowanym przebiegu infekcji COVID-19 mają wysokie ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. Do niniejszego badania włączono pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym przebiegiem COVID-19, bez żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Nowy stymulator bezelektrodowy Aveir LP (Abbott) okazał się być skuteczny i bezpieczny w badaniu LEADLESS II. Stymulator Aveir zastąpił urządzenie Nanostim, które zostało wycofane z rynku z powodu ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Pierwsze zabiegi implantacji stymulatorów pęczka Hisa warto wykonywać u pacjentów, którzy nie są stymulatorozależni, mają prawidłową szerokość zespołu QRS i zachowaną frakcję wyrzutową lewej komory. Autorzy włączyli do ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Odstawienie beta-adrenolityku poprawia wydolność fizyczną u osób z HFpEF i niewydolnością chronotopową. Do tego wieloośrodkowego badania PRESERVE-HR naprzemiennego z randomizacją włączono 52 pacjentów z HFpEF w klasie NYHA II ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Empiryczna stymulacja w porównaniu do monitorowania za pomocą ILR zmniejsza występowanie poważnych powikłań, ale nie redukuje epizodów omdleń u starszych pacjentów z blokiem dwuwiązkowym i niedawnym omdleniem. Do ...
0

doniesienia medialne
Doniesienia medialne
Nawet co czwarty pacjent po COVID-19 może cierpieć na zaburzenia funkcji układu autonomicznego w ciągu pół roku po infekcji. Do badania włączono 205 pacjentów skierowanych do poradni post-COVID-19. ...
0