Archives by: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz Posts

ESC
Półroczny program ćwiczeń fizycznych istotnie zmniejsza występowanie napadów arytmii pacjentów z migotaniem przedsionków w obserwacji rocznej. Badacze włączyli 120 chorych z objawowym napadowym lub przetrwałym migotaniem przedsionków o ...
0

ESC
Ocena włóknienia miokardium w rezonansie magnetycznym serca pomaga w ocenie ryzyka nagłego zgonu sercowego i może w przyszłości być istotnym kryterium wskazującym na zasadność implantacji ICD. Badacze z ...
0

ESC
Kobiety i osoby w wieku 35-49 lat z migotaniem przedsionków bez innych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego mają najwyższe ryzyko wystąpienia udaru niedokrwiennego mózgu w porównaniu z dopasowaną grupą kontrolną bez ...
0

ESC
Włoscy badacze potwierdzili skuteczność i bezpieczeństwo nowych cewników Biotronik Selectra 3D w implantacji elektrod stymulujących układ przewodzący serce. Autorzy wykorzystali nowe cewniki o średnicy 7,3 Fr o trzech ...
0

ESC
Bezpośrednie doustne antykoagulanty wydają się mieć co najmniej taki sam lub lepszy profil skuteczności i bezpieczeństwa w porównaniu z warfaryną u pacjentów z migotaniem przedsionków w stadium 4-5 ...
0

ESC
Metaanaliza 59 312 pacjentów pokazuje, że wypis w dniu implantacji CIED nie wiąże się z wyższym ryzykiem powikłań związanych z zabiegiem. Z baz MEDLINE i Embase wyselekcjonowano badania porównujące powikłania ...
0

ESC
Ponad 70% przeglądów systematycznych opublikowanych w topowych pismach kardiologicznych ma niską lub bardzo niską jakość.  Autorzy z Cleveland Clinic zidentyfikowali 352 metaanalizy/przeglądy systematyczne opublikowane w latach 2010-2019 w ...
0

ESC
Metaanaliza 10 badań obejmujących 2004 chorych po COVID-19 pokazała, że po ≥ 1 miesiącu od infekcji ok. 39% pacjentów ma nadal duszność, a 18% – bóle w klatce ...
0

ESC
Dane z badań REVEAL-AF i SPRINT wskazują, że pacjenci z czynnością serca < 75/min i przyjmujący beta-adrenolityki mogą mieć wyższe ryzyko wystąpienia migotania przedsionków. W badaniu REVEAL-AF znalazło ...
0

ESC
Szwedzcy badacze z Instytutu Karolinska pokazali, że AED mogą być dostarczone przez drony w 92% przypadkach pozaszpitalnych zatrzymań krążenia. Między 1 czerwca 2020 a 30 września 2020 r. oceniono ...
0