Archives by: Małgorzata Djaczenko

Małgorzata Djaczenko

Małgorzata Djaczenko Posts

DONIESIENIA
Podczas tegorocznego Kongresu ESC 2015 w Londynie przedstawiono nowe wytyczne dotyczące postępowania w arytmiach komorowych i prewencji nagłego zgonu sercowego. Dokument zawiera uaktualnione informacje o chorobach zwiększających ryzyko ...
0

AKTUALNOŚCI
Podczas kongresu HRS 2015 (13–16 maja, Boston, USA) zaprezentowano wyniki badania wykazującego, że pacjenci po implantacji ICD z wyższym stopniem aktywności fizycznej prezentują lepszą przeżywalność.  Badacze przeanalizowali wpływ ...
0

AKTUALNOŚCI
Badanie kliniczne BIOWOMEN firmy Biotronik to pierwszy tak duży projekt, zwracający uwagę na to, jak istotne jest prowadzenie międzynarodowych badań na temat wpływu płci pacjentów na problem niewydolności ...
0

AKTUALNOŚCI
Sean D. Pokorney (Division of Cardiology, Duke University Medical Center, Durham, USA) wraz ze współautorami, zaraportował w Journal of the American Medical Association (JAMA), że bardzo niski odsetek ...
0

ZAGADKI
    [rapid_quiz question=”Jakie zjawisko zostało przedstawione na powyższym IEGM?” answer=”Funkcjonalny undersending w kanale przedsionkowym” options=”Nieskuteczna stymulacja komorowa|Undersensing w kanale przedsionkowym spowodowany zbyt małą amplitudą pobudzenia|Funkcjonalny undersending w ...
0

AKTUALNOŚCI DONIESIENIA
EKG jest jednym z podstawowych badań niezbędnych do kwalifikacji pacjentów z niewydolnością serca do implantacji urządzenia do terapii resynchronizującej. Zgodnie z wytycznymi staramy się wybierać pacjentów z blokiem lewej odnogi ...
0

DONIESIENIA
Implantacja stymulatora serca lub kardiowertera-defibrylatora może nasilić lub wręcz przyczynić się do wystąpienia niedomykalności trójdzielnej, co najczęściej tłumaczy się uciskiem elektrody na jeden z płatków zastawki. Dużo rzadziej ...
0

EDUKACJA opracowania edukacyjne
WCZESNY ODCZYN ZAPALNY PO IMPLANTACJI ICED ( < 30 DNI OD ZABIEGU IMPLANTACJI ) 1) Stan zapalny loży po implantacji urządzenia, bez wysięku, rozejścia się szwów lub uogólnionych ...
0

AKTUALNOŚCI
ZOBACZ ARTYKUŁ Źródło: portalemedyczne.pl ...
0

Bez kategorii
ZOBACZ ARTYKUŁ Źródło: pulsmedycyny.pl ...
0