Archives by: Małgorzata Djaczenko

Małgorzata Djaczenko

Małgorzata Djaczenko Posts

Data: 27.08.2015 ZOBACZ ARTYKUŁ Źródło: Agencja Oceny Technologii Medycznych ...
0

TECHNOLOGIA
Na stronie: https://www.promricheck.com, po wpisaniu kraju oraz nazwy urządzenia i elektrod w bardzo prosty sposób można uzyskać taką informację. Wynik służy zarówno specjalistom, można go też wydrukować i przekazać ...
0

ZAGADKI
[rapid_quiz question=”Jaka jest przyczyna okresowego braku stymulacji dwukomorowej?” answer=”za niski UTR” options=”nieadekwatny Mode Switch i rozkojarzenie przedsionkowo-komorowe w trybie DDI|za długi PVARP|za niski UTR|prawidłowa reakcja urządzenia na równoczesny ...
0

AKTUALNOŚCI
Nieadekwatne wyładowania ICD nadal stanowią istotny problem w codziennej praktyce, pomimo stosowania coraz bardziej zaawansowanych dyskryminatorów arytmii komorowej od nadkomorowej. Podczas Kongresu CARDIOSTIM 2015 przedstawiono m.in. doniesienie wskazujące ...
0

AKTUALNOŚCI
W trwającej od dłuższego czasu dyskusji, dotyczącej wykonywania testu progu defibrylacji (DFT), przeważają opinie wskazujące na brak dodatkowych korzyści z jego wykonania. W badaniu NORDIC ICD opublikowanym na ...
0

EDUKACJA opracowania edukacyjne
Poza najczęstszymi wskazaniami do implantacji ICD w profilaktyce pierwotnej, w grupie pacjentów tzw. MADIT, kardiowertery-defibrylatory należy także implantować w przebiegu innych, rzadziej wystepujacych chorób. Są nimi miedzy inymi: ...
0

AKTUALNOŚCI
Do badań klinicznych z zakresu urządzeń wszczepialnych włączanych jest zwykle dużo mniej kobiet niż mężczyzn. Podobnie, w codziennej praktyce urządzenia te rzadziej implantuje się kobietom niż mężczyznom. Co ...
0

AKTUALNOŚCI
W literaturze mamy dużo dowodów wskazujących na negatywne skutki wyładowań kardiowertera-defibrylatora. Biorąc pod uwagę wyniki dotychczasowych badań, zasadne wydaje się wydłużanie licznika arytmii w celu uniknięcia niepotrzebnych wyładowań ...
0

AKTUALNOŚCI
M. Gasparini przedstawił w Mediolanie prostą, przydatną w praktyce klinicznej, skalę pozwalającą określić rokowanie pacjentów z urządzeniem do terapii resynchronizującej. Do prezentowanego prospektywnego badania włączono 5153 pacjentów, którym ...
0

AKTUALNOŚCI
Podczas Konferencji CARDIOSTIM 2015 w Mediolanie zaprezentowano wyniki badań dotyczące użycia antybakteryjnych gąbek stosowanych w czasie wymiany kardioimplantów. Infekcje są jednymi z najpoważniejszych powikłań wszczepiania lub wymiany urządzeń wszczepialnych. ...
0