Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam
Archives by: lek. Wiktor Gmiński

dr n med. Grzegorz Skonieczny

dr n med. Grzegorz Skonieczny Posts

Przypadki kliniczne
Pacjent 57-letni, obciążony niewydolnością serca w klasie NYHA II z zachowaną frakcją wyrzutową, po zawale serca NSTEMI leczonym angioplastyką LCx z implantacją DES, z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą chorobą ...
0

Przypadki kliniczne
Pacjentka lat 69, obciążona przewlekłą niewydolnością serca NYHA III z frakcją wyrzutową ok 20-25%, ciężką niedomykalnością mitralną, napadowym migotaniu przedsionków, przewlekłą chorobą nerek, otyłością, nadciśnieniem tętniczym. W czasie ...
0