Archives by: Paweł Szymkiewicz

Paweł Szymkiewicz

Paweł Szymkiewicz Posts

Przypadki kliniczne
Stymulacja układu bodźcoprzewodzącego (ang. CSP – Conduction System Pacing) zajmuje coraz ważniejsze miej- sce w elektroterapii i cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród operatorów, a także klinicystów. Prawdziwie fizjologiczną ...
0