Automatyczny pomiar progu działa prawidłowo w LBBAP

Automatyczny pomiar progu stymulacji działa prawidłowo w LBBAP, a jego wyniki są zbliżone do pomiaru ręcznego i pozostają stabilne w czasie. Autorzy z Grenady ocenili prospektywnie kolejnych 50 pacjentów z LBBAP i 25 z klasycznym położeniem elektrody w prawej komorze. Porównano działanie algorytmu automatycznego pomiaru progu stymulacji komorowej z wynikiem ręcznego pomiaru progu w obu grupach w trakcie pierwszego programowania urządzenia, 1-7 dni po zabiegu i 1-3 miesiące później. W obu grupach algorytm automatycznego pomiaru progu stymulacji był włączony. Aktywacja automatycznego pomiaru progu stymulacji była możliwa w 70-86% przypadków świeżo po zabiegu, 92-96% w ciągu pierwszego tygodnia od zabiegu i 96-100% po pierwszym miesiącu. Wykazano trend w kierunku lepszego działania algorytmu automatycznego pomiaru progu w czasie stymulacji bipolarnej niż unipolarnej. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w progu stymulacji ocenionym ręcznie i przez algorytm u osób z LBBAP a progi pozostały stabilne w czasie. Przypadki, w których algorytm nie działał prawidłowo dotyczyły niewystarczających marginesów bezpieczeństwa stymulacji, tachyarytmii przedsionkowych i zakłóceń. 

https://academic.oup.com/europace/advance-article/doi/10.1093/europace/euad359/7458120

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły