Badanie ASSERT – Akademia Elektroterapii

Badanie ASSERT – Akademia Elektroterapii

W pracowni kontroli stymulatorów i kardiowerterów dość często zdarzają się sytuacje, kiedy podczas kontroli urządzenia u pacjenta wykrywamy epizod AHRE – szybkiego rytmu przedsionkowego (ang. atrial heart rate episode), który może być epizodem niemego klinicznie migotania bądź trzepotania przedsionków. W tym momencie rodzi się dylemat – czy należy włączyć leczenie przeciwkrzepliwe? Problem jest kompleksowy i złożony, a niedawno opublikowane badanie ASSERT jest niezwykle cenne. Wnioski z powyższego badania stanowią światło w tunelu, które może okazać się bardzo pomocne w procesie wyboru optymalnego leczenia dla naszych chorych.