Badanie BIOWOMEN. Czy kobiety lepiej odpowiadają na terapię resynchronizującą?

Badanie kliniczne BIOWOMEN firmy Biotronik to pierwszy tak duży projekt, zwracający uwagę na to, jak istotne jest prowadzenie międzynarodowych badań na temat wpływu płci pacjentów na problem niewydolności serca. Do tej pory kobiety były niedostatecznie reprezentowane w przeprowadzanych badaniach- stanowiły 25-30% ocenianej populacji. Mimo to, badania takie jak MADIT CRT i CARE-HF wykazały, że czynniki kliniczne sprzyjające pozytywnej odpowiedzi na CRT są częściej obecne u kobiet niż u mężczyzn. Badanie  BIOWOMEN  przeprowadzane będzie w 25 ośrodkach w 9 krajach i ma na celu ukazanie powiązań pomiędzy płcią, czynnikami klinicznymi, a reakcją pacjentów na terapię resynchronizującą. Grupę badawczą stanowić będzie 247 kobiet oraz 247 mężczyzn włączanych do badania przez okres 2 lat, po których nastąpi roczna obserwacja. Uzyskanie wyników przewiduje się na rok 2018. Pierwszorzędowym punktem końcowym jest odpowiedź na CRT mierzona jako LVEF, natomiast drugorzędowymi punktami końcowymi będą wyjściowe czynniki kliniczne, ich związek z odpowiedzią na terapię resynchronizującą oraz relacja zespołu QRS i odpowiedzi na terapię. Potwierdzenie lepszej skuteczności CRT u kobiet ma wielkie znaczenie dla populacji żeńskiej z niewydolnością serca oraz daje lekarzom lepszy wgląd w kryteria kwalifikacji. Badanie BIOWOMEN może przyczynić się do ułatwienia podejmowania decyzji klinicznych i optymalizacji sposobu leczenia, a tym samym zapewnienia pacjentom możliwie najlepszej opieki medycznej.

Autor: Michał Chudzik, Anna Nowek

Źródło/a: Cardiac Rhythm News, 03 Jul 2015, http://www.cxvascular.com/crn-latest-news/cardiac-rhythm-news—latest-news/biotronik-announces-start-of-biowomen-study

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły