Badanie TRUST: zdalny monitoring istotnie zmniejsza ilość niepotrzebnych wizyt

doniesienia medialne

Algorytmy zastosowane w systemie Home Monitoring pozwalają zmniejszyć zasoby ludzkie potrzebne do kontroli pacjentów z ICD, poprawiając wydajność opieki. Do badania TRUST włączono 1450 chorych, którzy otrzymali ICD zgodnie z zaleceniem klasa I/IIa. Pacjentów zrandomizowano w stosunku 2:1 do zdalnego monitorowania lub klasycznych wizyt w ambulatorium. Pacjenci byli kontrolowani w ambulatorium co 3 miesiące w grupie kontrolnej i po 3 i 15 miesiącach w grupie zdalnego monitorowania. Średni wiek badanej grupy wyniósł 63,5?12,8 lat, 71,9% stanowili mężczyźni, a średnia frakcja wyrzutowa lewej komory wyniosła 29,0?10,7%, ICD implantowano w prewencji pierwotnej w 72,3% przypadków. Dzięki zdalnemu monitorowaniu zmniejszono częstość wizyt ambulatoryjnych, podczas których nie była konieczna interwencja kliniczna o 81% (0,7 na pacjenta rocznie) w porównaniu do grupy kontrolnej (3,6 na pacjenta rocznie, p < 0,001). Jednocześnie wskaźnik wykrytych incydentów był podobny w obu grupach (2,9 na pacjenta rocznie). W grupie zdalnego monitorowania mediana alertów wyniosła 1 na pacjenta (IQR 0-3), miały one dużą wartość kliniczną. Podczas nieplanowych wizyt ambulatoryjnych wykryto 100% problemów w grupie zdalnego monitorowania i 75% w grupie konwencjonalnej opieki, co może wskazywać na ograniczoną wartość klasycznej opieki w wykrywaniu nieprawidłowości. Liczba wizyt stacjonarnych potrzebnych do wykrycia zdarzenia wymagającego interwencji wyniosła 8,2 w grupie konwencjonalnej opieki, 4,9 w grupie zdalnego monitorowania i 2,1 w przypadku kontroli indukowanej alertami z systemu (p < 0,001). 

https://www.jacc.org/doi/abs/10.1016/j.jacep.2021.01.008

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły