Bakteriemia u pacjentów z ICD lub CRT-D

Diagnostyka pacjentów z ICD z bakteriemią hospitalizowanych na oddziałach innych niż kardiologiczne jest często niewystarczająca do rozpoznania infekcyjnego zapalenia wsierdzia. Autorzy z Lugano w Szwajcarii ocenili retrospektywnie grupę 515 pacjentów z implantowanym w latach 2012-2021 układem ICD lub CRT-D. Oceniono, u ilu z nich w trakcie obserwacji trwającej średnio niemal 5 lat wystąpiła bakteriemia z rozpoznaną infekcją na podstawie danych hospitalizacji z ośmiu regionalnych szpitali. Stwierdzono 47 przypadków zakażenia z bakteriemią u 36 pacjentów. Większość (92%) pacjentów z bakteriemią była hospitalizowana w oddziałach innych niż kardiologiczne, a w 53% przypadków nie zostało wykonane badanie obrazowe serca. Ok. 85% osób otrzymało antybiotyki krótkoterminowo. Długoterminową antybiotykoterapię zastosowano tylko w czterech przypadkach, a trzem pacjentom wykonano zabieg przezskórnego usunięcia elektrod. Pacjenci z bakteriemią z rozpoznaną infekcją cechowali się blisko siedmiokrotnie wyższym ryzykiem zgonu w porównaniu z pacjentami bez bakteriemii (HR 6,7; 95% CI 3,9-11,2; p < 0,001). Śmiertelność pacjentów z bakteriemią wyniosła ok. 50% w obserwacji czteroletniej. Autorzy wskazują, że tak wysoka śmiertelność badanej grupy może mieć związek z brakiem rozpoznania infekcyjnego zapalenia wsierdzia i w konsekwencji zbyt późnym zabiegiem usuwania całego układu lub jego braku. 

https://academic.oup.com/eurheartj/article/45/14/1269/7636623

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły