Balon do zamknięcia żyły głównej górnej może poprawić rokowanie pacjentów, ?u których występują poważne powikłania podczas TLE

Autor: Łukasz Januszkiewicz

Podczas Kongresu HRS 2017 w sesji ?Late breaking clinical trials? Dr Carillo przedstawił wyniki leczenia pacjentów kierowanych do przezskórnego usunięcia elektrod, podczas którego stosowano balon dedykowany okluzji żyły głównej górnej. Rozerwanie układu żylnego stanowi jedno z najpoważniejszych powikłań jakie mogą wystąpić podczas tych zabiegów. Ośmiocentymetrowy balon Bridge firmy Spectranetics został zaprojektowany, by zapewnić hemostazę i czyste pole chirurgiczne w przypadku krwawienia z układu żylnego. Szybka okluzja ma zapobiegać wynaczynieniu dużej ilości krwi i zmniejszyć śmiertelność okołozabiegową.
W niniejszej analizie oceniono wpływ stosowania balonu do okluzji żyły głównej górnej na postępowanie w przypadku krwawień z tego naczynia podczas przezskórnego usuwania elektrod. Przeanalizowano dane z rejestru MAUDE opisującego powikłania podczas stosowania wyrobów medycznych. Prowadzenie tego rejestru jest wymagane przez FDA. Wybrano zabiegi, w których stosowano sprzęt firmy Spectranetics od lipca do grudnia 2016 roku. Oceniono dane demograficzne chorych, sposób postępowania i śmiertelność wewnątrzszpitalną.
W trakcie trwania ww. okresu stwierdzono 68 działań niepożądanych podczas usuwania elektrod za pomocą sprzętów Spectranetics. W 35 przypadkach stwierdzono rozerwanie żyły głównej górnej. W 7 zastosowano balon do okluzji po podejrzeniu rozerwania układu żylnego i przed konwersją do operacji kardiochirurgicznej. W 28 pozostałych przypadkach pacjenci zostali zoperowani przez kardiochirurga bez uprzedniego stosowania balonu do okluzji. Każdy z 7 pacjentów, których operowano po użyciu balonu przeżył. Z kolei w grupie kontrolnej do wypisu przeżyło 13 osób (46,4%, p=0,0125).  W grupie osób leczonych balonem do okluzji znalazło się 5 (71,4%) kobiet; średni wiek tej grupy wyniósł 60 lat, a mediana wieku usuwanych elektrod ? 13 lat. Czterech pacjentów zoperowano bez stosowania krążenia pozaustrojowego, a przed wypisem nie opisano ubytków neurologicznych. Pacjenci, u których stosowano balon do okluzji żyły głównej górnej mieli wyższe prawdopodobieństwo przeżycia niż osoby, których zabieg usuwania elektrod przeprowadzono bez protekcji balonem.

Podsumowując, stosowanie balonu do okluzji żyły głównej górnej może poprawić rokowanie pacjentów, u których występują poważne powikłania podczas przezskórnego usuwania elektrod.

http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4227/presentation/12988

 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły