Beta-adrenolityki szkodzą w HFpEF?

doniesienia medialne

Odstawienie beta-adrenolityku poprawia wydolność fizyczną u osób z HFpEF i niewydolnością chronotopową. Do tego wieloośrodkowego badania PRESERVE-HR naprzemiennego z randomizacją włączono 52 pacjentów z HFpEF w klasie NYHA II i III, leczonych beta-adrenolitykiem, z niewydolnością chronotopową. Pacjentów randomizowano do grupy odstawienia beta-adrenolityku (ramię A ? 26 chorych) lub kontynuowania przyjmowania tego leku (ramię B ? 26 chorych). Następnie zamieniono interwencje w grupach (A -> B, B -> A). Średni wiek populacji wyniósł 72,6?13,1 roku; 59,6% stanowiły kobiety, większość osób była w klasie II wg NYHA (66,7%). Średnie szczytowe pochłanianie tlenu wyniosło 12,4?2,9 ml/kg/min. Po odstawieniu beta-adrenolityku obserwowano istotny wzrost szczytowego pochłaniania tlenu (14,3 vs. 12,2 ml/kg/min, p<0,001). Zdaniem autorów stosowanie beta-adrenolityków w HFpEF i niewydolności chronotopowej wymaga ponownej oceny. 

https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2021.08.073

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły