Bezpieczeństwo komunikacji i transmisji danych opartych na BLE

Bezpieczeństwo komunikacji i transmisji danych opartych na BLE

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) informuje pacjentów, jednostki opieki zdrowotnej i producentów o potencjalnych lukach cyberbezpieczeństwa, tzw. „SweynTooth”, które mogą stwarzać ryzyko dla niektórych urządzeń medycznych. FDA nie podaje żadnych potwierdzonych zdarzeń niepożądanych związanych z tymi podatnościami, jednak zwraca uwagę, że oprogramowanie które ma te luki jest już publicznie dostępne. Badacze bezpieczeństwa zidentyfikowali 12 luk, zwanych „SweynTooth”, związanych z technologią komunikacji bezprzewodowej znaną jako Bluetooth Low Energy (BLE). BLE pozwala dwóm urządzeniom na „parowanie” i wymianę informacji w celu wykonania zamierzonych funkcji przy jednoczesnym zachowaniu żywotności baterii.

Więcej informacji:

ZOBACZ ARTYKUŁ