Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

Bezpieczeństwo MRI u pacjentów z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi

Analiza prospektywnego, nierandomizowanego badania, które miało na celu ocenę bezpieczeństwa MRI na poziomie natężenia pola magnetycznego 1,5 Tesli u ponad 1509 pacjentów ze wszczepionym stymulatorem (58%) i kardiowerterem(42%)

[wonderplugin_slider id=”6″]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły