bezpieczeństwo MRI u pts z wszczepionymi urządzeniami kardiologicznymi_Paskudzka.008