Bezpieczeństwo MRI w CIED różnych producentów

Powikłania po MRI u pacjentów z mieszanymi układami CIED (np. elektroda Boston Scientific + urządzenie Medtronic) występują podobnie często jak u pacjentów z CIED dopuszczonymi warunkowo do MRI (elektroda + CIED tego samego producenta). Badacze z Wiednia przeanalizowali retrospektywnie 127 pacjentów z CIED, którym wykonano 188 MRI. W tej grupie znalazło się 89 osób z pełnym układem MRI-conditional jednego producenta, którym wykonano 134 badania MRI i 38 pacjentów z mieszanym układem CIED, którym wykonano 54 badania MRI. Pierwszorzędowy punkt końcowy w postaci: zgonu, działania niepożądanego wymagającego hospitalizacji lub rewizji CIED w związku z wykonaniem MRI wystąpił u 2,2% z grupy MRI-conditional i 0% z grupy mieszanych układów CIED. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w występowaniu podwyższonego progu stymulacji, spadku amplitudy o 50% między grupami.

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98176&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły