Bezpieczeństwo wykonania MRI 3T u pacjentów z ICD ? badanie ProMRI 3T ENHANCED Master

doniesienia medialne

Autor: dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

Zbinden i wsp. ocenili bezpieczeństwo wykonania rezonansu magnetycznego o natężeniu pola 3 Tesli u pacjentów z układem ICD Biotronik ProMRI. Wykonano MRI dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa i głowy. 

Włączono 129 pacjentów w 12 ośrodkach w Australii, Singapurze i Europie. U 112 chorych wykonano predefiniowane obrazowanie MRI głowy i dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa (całkowity czas badania ok. 30 minut). Na wizycie przeprowadzanej miesiąc po MRI oceniano punkty końcowe: 

  • brak poważnych działań niepożądanych dot. ICD,
  • stabilny próg stymulacji dla wszystkich elektrod,
  • stabilna amplituda wyczuwania dla wszystkich elektrod.

Po miesiącu nie zaobserwowano żadnych poważnych działań niepożądanych dot. ICD. Po badaniu MRI nie stwierdzono zaburzeń oporności elektrod, pojemności baterii i zaburzeń dot. leczenia arytmii przez ICD. 

Podsumowując, MRI o natężeniu pola 3 Tesli głowy i dolnego odcinka lędźwiowego kręgosłupa jest bezpieczne u pacjentów z systemem ICD MRI-conditional. Nie stwierdzono działań niepożądanych u pacjentów ani negatywnych konsekwencji MRI dla wszczepionego układu. 

Oprac. na podstawie Zbinden R., Wollmann C., Brachmann J. i wsp.: Clinical safety of the ProMRI implantable cardioverter-defibrillator systems during head and lower lumbar magnetic resonance imaging at 3 T: results of the ProMRI 3T ENHANCED Master study. Europace 2019; 21:1678-85. 

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły