Bezpośrednie antykoagulanty vs. warfaryna u pacjentów z ciężką niewydolnością nerek

Bezpośrednie doustne antykoagulanty wydają się mieć co najmniej taki sam lub lepszy profil skuteczności i bezpieczeństwa w porównaniu z warfaryną u pacjentów z migotaniem przedsionków w stadium 4-5 przewlekłej choroby nerek (w tym osób dializowanych). W niniejszym przeglądzie systematycznym oceniano występowanie udarów lub zatorowości obwodowej, śmiertelności całkowitej, poważnych krwawień, krwawień z przewodu pokarmowego, krwawień wewnątrzczaszkowych. Do metaanalizy włączono dziewięć badań: trzy z randomizacją i sześć retrospektywnych obserwacyjnych oceniających bezpośrednie doustne antykoagulanty z warfaryną w ciężkiej chorobie nerek. Leczenie doustnym bezpośrednim antykoagulantem istotnie zmniejszało ryzyko udaru lub zatorowości obwodowej (RR 0,69; 95% CI 0,50-0,95), krwawienia wewnątrzczaszkowego (RR 0,54; 95% CI 0,35-0,84), udaru krwotocznego (RR 0,39; 95% CI 0,16-0,95) w porównaniu z warfaryną. Nie wykazano różnic między grupami w śmiertelności całkowitej, poważnych krwawieniach, krwawieniach z przewodu pokarmowego. W porównaniu z apiksabanem dabigatran wiązał się z istotnie wyższym ryzykiem krwawień z przewodu pokarmowego.

https://esc2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=105254&channel=103467

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły