Bezpośrednie doustne antykoagulanty a krwawienia z przewodu pokarmowego

doniesienia medialne

Spośród bezpośrednich doustnych antykoagulantów riwaroksaban wydaje się wiązać z najwyższym ryzykiem krwawień z przewodu pokarmowego. Autorzy ocenili blisko 6-tysięczną grupę Islandczyków, którym w latach 2014-2019 włączono leczenie przeciwkrzepliwe apiksabanem (n = 2157), riwaroskabanem (n = 3217) lub dabigatranem (n = 494). Przyjmowanie riwaroksabanu wiązało się z wyższym występowaniem krwawień z przewodu pokarmowego niż terapia apiksabanem (3,2 vs. 2,5 na 100 osobolat; HR 1,42; 95% CI 1,04-1,93), w tym poważnych krwawień z przewodu pokarmowego (1,9 vs. 1,4 na 100 osobolat; HR 1,50; 95% CI 1,00-2,24). Po zawężeniu populacji do osób z migotaniem przedsionków riwaroksaban nadal częściej wiązał się z krwawieniami z przewodu pokarmowego niż apiksaban (HR 1,40; 95% CI 1,01-1,94) i dabigatran (HR 2,04; 95% CI 1,17-3,55). W obu analizach (cała grupa leczona przeciwkrzepliwie, podgrupa z migotaniem przedsionków) leczenie dabigatranem było związane z niższym odsetkiem krwawień z górnego odcinka przewodu pokarmowego niż terapia riwaroksabanem.

https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M21-1474

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły