Bezprzewodowa stymulacja resynchronizująca

doniesienia medialne

W pełni bezprzewodowa stymulacja resynchronizująca jest możliwa dzięki połączeniu systemów Micra i WiSE-CRT. Do badania włączono 8 pacjentów ze wskazaniami do implantacji Micra i WiSE-CRT. Były to osoby niewydolnością serca związaną z wysokim odsetkiem stymulacji Micra lub z brakiem możliwości wszczepienia klasycznego CRT z przyczyn infekcyjnych lub anatomicznych. We wszystkich przypadkach system WiSE-CRT wykrywał stymulację dostarczaną przez Micra i wysyłał impuls stymulacji endokardialnej lewej komory. U każdego pacjent obserwowano zwężenie zespołu QRS po implantacji WiSE-CRT (średnio z 204,38?30,26 vs. 137,5?24,75 ms, p=0,012). Po 6 miesiącach zmarł 1 pacjent z powodu zaostrzenia niewydolności serca; u pozostałych 7 stwierdzono istotny wzrost frakcji wyrzutowej lewej komory (28.42?8,01% vs. 39,71?11,89%, p=0,018), ale bez poprawy w skali NYHA. Zdaniem autorów system WiSE-CRT jest obecnie jedyną opcją dla części pacjentów z Micra, którzy w przyszłości będą mieć wskazania do terapii resynchronizującej. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://academic.oup.com/europace/article/23/5/740/6032815?utm_medium=Email&utm_source=eTOC&utm_campaign=EP+Europace

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły