Bezprzewodowy dwujamowy stymulator serca skuteczny i bezpieczny

Układ stymulujący złożony z dwóch stymulatorów bezprzewodowych jest bezpieczny i zapewnia skuteczną stymulację przedsionkową oraz synchronię przedsionkowo-komorową w obserwacji 3-miesięcznej. Do badania Aveir DR i2i włączono 300 pacjentów z klasycznymi wskazaniami do dwujamowej stymulacji serca, którym wszczepiono bezprzewodowy stymulator serca do prawego przedsionka i prawej komory. W badanej grupie 63,3% osób miało chorobę węzła zatokowego, a 33,3% – blok przedsionkowo-komorowy. Zabieg zakończył się sukcesem (wszczepienie dwóch stymulatorów bezelektrodowych i skuteczna komunikacja między nimi) u 295 chorych (98,3%). Stwierdzono 35 poważnych powikłań związanych z urządzeniem/zabiegiem u 29 pacjentów. W obserwacji 90-dniowej 90,3% osób nie miało poważnych powikłań. Z kolei skuteczna komunikacja i stymulacja przedsionkowa była obecna u 90,2% pacjentów. Średni próg stymulacji wyniósł 0,82±0,7 V, a średnia amplituda załamka P 3,58±1,88 mV. W 7% przypadków amplituda załamka P była poniżej 1 mV. Synchronię przedsionkowo-komorową przez ≥ 70% czasu uzyskano u 97,3% pacjentów. 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa2300080

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły