BIO|GUARD-MI: co wykrywa ILR u pacjentów po zawale z EF > 35%?

ILR wykrywa arytmie wpływające na decyzje terapeutyczne blisko u 40% osób po zawale serca z EF > 35%. Do badania BIO|GUARD-MI włączono 790 pacjentów po zawale serca z EF > 35% z CHA2DS2-VASc ≥ 4 punktów u mężczyzn i ≥ 5 punktów u kobiet, których randomizowano do implantacji ILR lub grupy kontrolnej bez ILR. Ponad połowa osób była po zawale serca bez uniesienia odcinka ST. W ciągu 2 lat 39,4% osób z grupy ILR i 6,7% osób z grupy kontrolnej miało włączone leczenie z powodu wykrytej arytmii (HR 5,9; p < 0,0001). Najczęściej wykrywane były migotanie przedsionków, pauzy i bradykardia. Implantacja ILR nie zmniejszała częstości występowania poważnych incydentów sercowo-naczyniowych ani nieplanowych hospitalizacji z powodu chorób kardiologicznych. W analizie post-hoc zaobserwowano istotną interakcję między NSTEMI a korzyścią z implantacji ILR.

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcvm.2024.1300074/full

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły