Biomonitor III vs. Reveal Linq

Biomonitor III vs. Reveal Linq

Dłuższy wektor rejestratora Biotronik Biomonitor III (75 mm) rejestruje lepszy sygnał przedsionkowy niż rejestrator Medtronic Reveal Linq (45 mm). Australijscy badacze porównali zapisy IEGM z transmisji od 40 pacjentów z Biomonitorem III z zapisami 80 pacjentów z Reveal Linq. Trzech niezależnych obserwatorów porównało 5 kolejnych załamków P w IEGM za pomocą oprogramowania Digitizelt. Oceniono również związek między BMI pacjentów z załamkami P. Załamki P wyły o 89% większe w grupie z Biomonitorem III niż w grupie z Reveal Linq a zespoły QRS o 20% większe (odpowiednio 0,072±0,039 vs. 0,038±0,022 mV, p=0,0001 i 0,83±0,42 vs. 0,69±0,45 mV, p=0,095). W wieloczynnikowej analizie regresji pokazano, że większy wskaźnik BMI, płeć żeńska i rejestrator Reveal Linq wiązały się z niższą amplitudą załamka P (p<0,001). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=87705