Biomonitor III vs. Reveal Linq

Dłuższy wektor rejestratora Biotronik Biomonitor III (75 mm) rejestruje lepszy sygnał przedsionkowy niż rejestrator Medtronic Reveal Linq (45 mm). Australijscy badacze porównali zapisy IEGM z transmisji od 40 pacjentów z Biomonitorem III z zapisami 80 pacjentów z Reveal Linq. Trzech niezależnych obserwatorów porównało 5 kolejnych załamków P w IEGM za pomocą oprogramowania Digitizelt. Oceniono również związek między BMI pacjentów z załamkami P. Załamki P wyły o 89% większe w grupie z Biomonitorem III niż w grupie z Reveal Linq a zespoły QRS o 20% większe (odpowiednio 0,072?0,039 vs. 0,038?0,022 mV, p=0,0001 i 0,83?0,42 vs. 0,69?0,45 mV, p=0,095). W wieloczynnikowej analizie regresji pokazano, że większy wskaźnik BMI, płeć żeńska i rejestrator Reveal Linq wiązały się z niższą amplitudą załamka P (p<0,001). 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=87705

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły