BIOMONITOR III w praktyce klinicznej

Implantacja rejestratora arytmii BIOMONITOR III zajmuje zwykle mniej niż 5 minut, profilaktyczna antybiotykoterapia może nie być konieczna, a w ok. 15% przypadków rejestrator wszczepiano na sali obserwacyjnej ? wskazuje analiza 566 uczestników badań BIOCONCEPT BM III, BIOMASTER BM III, BIOSTREAM-ICM. W ok. 55% przypadków rejestrator implantowano z powodu omdleń lub stanów przedomdleniowych, a w pozostałych przypadkach z powodu udaru, migotania przedsionków i innych wskazań. Urządzenia wszczepiano zwykle wzdłuż osi długiej serca, w ponad połowie przypadków nie stosowano antybiotykoterapii przed zabiegiem. Od nacięcia skóry do usunięcia systemu dostarczającego mijało zwykle mniej niż 2 minuty, a do zszycia rany mniej niż 5 minut. Działania niepożądane związane z zabiegiem występowały rzadko: u 5 pacjentów (0,9%) wystąpiło krwawienie do loży lub krwiak, w 5 przypadkach (0,9%) obserwowano przemieszczenie się rejestratora, ryzyko perforacji lub samą perforację, w 1 przypadku rejestrator został uszkodzony przed defibrylację 200 J, w 1 przypadku wystąpiła duszność, prawdopodobnie na skutek hiperwentylacji psychogennej, a w 1 przypadku omdlenie wazowagalne z powodu bólu związanego z niewystarczającym znieczuleniem. Nie stwierdzono infekcji loży w żadnym z 269 przypadków implantacji rejestratora bez profilaktycznej antybiotykoterapii. 

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://ehra2021-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?mediaId=98393&channel=98056

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły