BIOTRONIK Device Expert APP

BIOTRONIK Device Expert APP

Zachęcamy do korzystania z edukacyjnej aplikacji dla osób wszczepiających i leczących pacjentów z urządzeniami do elektroterapii serca.

  • Zawiera kliniczne przypadki dotyczące rozruszników serca, wszczepianych defibrylatorów kardiowerterów, terapii resynchronizującej i Home Monitoringu – systemu zdalnego monitorowania BIOTRONIK.
  • Przypadki posegregowane są ze względu na róży poziom doświadczenia – od początkujących do eksperta i obejmują szeroki zakres tematyki od podstawowych problemów ze stymulatorem po wyzwania związane z CRT.
  • Każdy przypadek składa się z opisu i pytania wielokrotnego wyboru w połączeniu z zestawem parametrów, takich jak:• Ustawienia urządzenia
    • Paski programatora i EKG
    • Sygnały wewnątrzsercowe
    • Zdjęcia rentgenowskie


Aplikacje można pobrać: