BURZA ELEKTRYCZNA

W prezentacjach dotyczących burzy elektrycznej autorzy omówili definicję, przyczyny, rozpoznawanie i zasady postępowania z pacjentami, u których występują nawracające interwencje ICD. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w dobie nieustannego przyrostu – i tak już licznej – populacji pacjentów z wszczepionym ICD, a także podejmowania opieki nad tą populacją przez powstające ośrodki elektroterapii. Oprócz danych zaczerpniętych z piśmiennictwa i odpowiednich wytycznych ESC/EHRA, autorzy przedstawili schemat postępowania z pacjentami spełniającymi definicję burzy elektrycznej stosowany w praktyce klinicznej w ich ośrodku.

[button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/files/file-146-1.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Burza elektryczna-zasady_M.Kempa,Sz.Budrejko –  ZOBACZ[/button] [button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/files/file-146-2.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Burza elektryczna-leczenie_M.Kempa,Sz.Budrejko –  ZOBACZ[/button] [button type=”bd_button btn_large” url=”https://akademiaelektroterapii.pl/files/file-146-3.pdf” target=”on” button_color_fon=”#3fc2da” button_text_color=”#FFFFFF” ]Burza elektryczna-profilaktyka_M.Kempa,Sz.Budrejko –  ZOBACZ[/button]
Total
0
Shares
Powiązane Artykuły