BURZA ELEKTRYCZNA

BURZA ELEKTRYCZNA

W prezentacjach dotyczących burzy elektrycznej autorzy omówili definicję, przyczyny, rozpoznawanie i zasady postępowania z pacjentami, u których występują nawracające interwencje ICD. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w dobie nieustannego przyrostu – i tak już licznej – populacji pacjentów z wszczepionym ICD, a także podejmowania opieki nad tą populacją przez powstające ośrodki elektroterapii. Oprócz danych zaczerpniętych z piśmiennictwa i odpowiednich wytycznych ESC/EHRA, autorzy przedstawili schemat postępowania z pacjentami spełniającymi definicję burzy elektrycznej stosowany w praktyce klinicznej w ich ośrodku.

Burza elektryczna-zasady_M.Kempa,Sz.Budrejko –  ZOBACZ Burza elektryczna-leczenie_M.Kempa,Sz.Budrejko –  ZOBACZ Burza elektryczna-profilaktyka_M.Kempa,Sz.Budrejko –  ZOBACZ