Całkowicie zdalny monitoring pacjentów ze stymulatorem serca

Badacze z Sherbrooke w Kanadzie donoszą, że ok. 2/3 pacjentów ze stymulatorem można skutecznie i bezpiecznie kontrolować całkowicie zdalnie. Z powodu braku wystarczającej liczby specjalistów w latach 2009-2012 autorzy zaoferowali 296 pacjentom z implantowanym stymulatorem serca telemonitoring firmy Biotronik. Od 2012 roku pacjenci stopniowo wracali do klasycznych kontroli w ośrodku. W tej grupie porównano dwa okresy: pierwszy, w którym pacjenci byli monitorowani tylko zdalnie i drugi (od 2012 r.), w którym chorzy przyjeżdżali na klasyczne kontrole do ośrodka. Ok. 1/3 pacjentów nie zgodziła się na telemonitoring/nie stosowali się do zaleceń dot. użytkowania urządzenia lub wcześnie przerywali transmisje (<6 miesięcy). W sumie 200 osób obserwowano w telemonitoringu przez średnio 804 dni (zakres 88-3003). Średni wiek w chwili implantacji wyniósł 74,9 roku (zakres 22,9-92,3, mediana 78), w 76% urządzenia implantowano de novo (15% VVI, 82% DDD, 3% CRT-P). Mediana dodatkowych wizyt wyniosła 1 (zakres 0-7), 22,5% osób nigdy nie wymagało dodatkowej kontroli w ośrodku). Liczba transmisji w systemie Home Monitoring była porównywalna w obu okresach. W trakcie okresu zdalnego monitorowania udało się ograniczyć liczbę kontroli w ośrodku (tak jak się spodziewano), ale także całkowitą liczbę wizyt (mediana 12, zakres 1-115 do mediana 8 zakres 8-90, p<0,05). Nie zaobserwowano wzrostu całkowitej liczby hospitalizacji między dwoma okresami obserwacji (średnio 0,8?1,3 dla klasycznej kontroli i 0,4?0,8 dla telemonitoringu, p=NS).

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz

https://esc2020-abstract.medicalcongress.online/mediatheque/media.aspx?channel=85050&mediaId=87774

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły