CASTLE HTx: ablacja migotania przedsionków w schyłkowej niewydolności serca

Ablacja migotania przedsionków u pacjentów ze schyłkową niewydolnością serca zmniejsza ryzyko wystąpienia zgonu, implantacji LVAD i pilnego przeszczepu serca w porównaniu z optymalnym leczeniem zgodnym z wytycznymi. Randomizowane badanie CASTLE HTx przeprowadzono w jednym z niemieckich ośrodków na grupie 194 pacjentów z objawowym migotaniem przedsionków i schyłkową niewydolnością serca zgłoszonych do kwalifikacji do przeszczepienia serca. Uczestnicy zostali zrandomizowani 1:1 do wykonania ablacji + leczenia zgodnego z wytycznymi lub samej terapii zgodnej z wytycznymi (grupa kontrolna). Oceniano śmiertelność, implantacje LVAD i pilne przeszczepienia serca. Badanie przedwcześnie zakończono po roku od zakończenia randomizacji. Ablację wykonano u 81 z 97 pacjentów (84%) z grupy ablacji i 16 z 97 (16%) z grupy kontrolnej. W obserwacji trwającej średnio 18 miesięcy pierwszorzędowy punkt końcowy wystąpił u 8% osób z grupy ablacji i 30% z grupy kontrolnej (HR 0,24, 95% CI 0,11-0,52, p<0,001). Śmiertelność całkowita w grupie ablacji wynosiła 6%, a w grupie kontrolnej – 20% (HR 0,29, 95% CI 0,12-0,72). 

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2306037

Total
0
Shares
Powiązane Artykuły