AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

prof. dr hab. n. med Andrzej KutarskiByły Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTKKlinika Kardiologii UM w Lublinie, Szpital Wojewódzki JPIIw Zamościu oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Pomimo że w ubiegłym roku ukazały się zalecenia amerykańskie i europejskie dotyczące ...
0
AKTUALNOŚCI

dr hab. n. med. Maciej KempaCzłonek Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK Implantacja kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) jest powszechnie uznaną metodą zapobiegania nagłej śmierci sercowej w mechanizmie tachyarytmii komorowych. Arytmie są przerywane przez urządzenie w dwojaki sposób: poprzez prowadzenie stymulacji ...
0
AKTUALNOŚCI

prof. dr hab. n med. Przemysław MitkowskiByły Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTKI Klinika Kardiologii, Katedra KardiologiiUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że procedury elektroterapii są już ostatecznie zdefiniowane i poza drobnymi ...
0
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do Biotronik Education Room podczas jubileuszowej XXX Konferencji Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego POLSTIM 2019 ...
0
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

Podczas kolejnej sesji Late Breaking Clinical Trials przedstawiono analizę badania Prevention of Arrhythmia Device Infection Trial (PADIT), w której stworzono nową skalę oceniającą ryzyko infekcji u pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi.  W badaniu PADIT brały udział 24 ośrodki, w ...
0
AKTUALNOŚCI

Coraz powszechniejsze i bardziej złożone zaburzenia rytmu serca, ścisłe związki pomiędzy arytmiami a niewydolnością serca i udarem mózgu oraz innowacyjne metody diagnostyczne i terapeutyczne w dziedzinie elektrofizjologii i elektroterapii będą tematami przewodnimi XXX Jubileuszowej Konferencji Sekcji Rytmu Serca ...
0
AKTUALNOŚCI

dr n. med. Marcin Witkowski Pomimo że aktualnie implantowane elektrody defibrylujące demonstrują coraz większy okres żywotności oraz są coraz bardziej niezawodne, nadal pozostają najsłabszym ogniwem systemu w implantowanych kardiowerterach-defibrylatorach, a powikłania z nimi związane stanowią istotny procent powikłań. ...
0
AKTUALNOŚCI

prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski W licznych badaniach udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że stymulacja resynchronizująca (CRT) poprawia stan chorych z niewydolnością serca i wydłużonym czasem trwania zespołów QRS. Prowadzi do zmniejszenia śmiertelności oraz liczby hospitalizacji. Brak ...
0
AKTUALNOŚCI

dr Łukasz Januszkiewicz Wytyczne HRS/EHRA/APHRS/SOLEACE dotyczące programowania wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ang. implantable cardioverter-defibrillator, ICD) nie zalecają rutynowego wykonywania testu defibrylacji (ang. defibrillation testing, DT) u pacjentów podczas implantacji ICD po w lewej okolicy podobojczykowej. W praktyce klinicznej obserwuje się ...
0