AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI Przypadki kliniczne

Pacjent lat 69 z objawowym epizodycznym blokiem przedsionkowo komorowym II/III stopnia został przyjęty w trybie pilnym w celu wdrożenia stałej stymulacji serca. Dodatkowo przed kilku laty przebył wymianę zastawki mitralnej na sztuczną. Był przewlekle leczony z powodu nadciśnienia ...
0
AKTUALNOŚCI TELEMONITORING

Przedstawiamy cykl trzech prezentacji poświęconych zdalnemu monitorowaniu pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi. W pierwszej prezentacji omówione zostaną podstawowe założenia zdalnego monitorowania oraz najważniejsze badania dotyczące jego zastosowania.  ...
0
AKTUALNOŚCI Test

Opublikowany w Europace i przedstawiony na Kongresie EHRA konsensus dot. implantacji CIED precyzuje aktualną dot. wykonywania zabiegów z zakresu elektroterapii. Poniżej przedstawiono najważniejsze zalecenia z dokumentu. Zalecenia ogólne  Zabieg powinien być przeprowadzany lub nadzorowany przez doświadczonego lekarza z ...
0
AKTUALNOŚCI Test

Na łamach Europace ukazał się konsensus podsumowujący aktualne zalecenia Europejskiej Asocjacji Rytmu Serca i Europejskiej Asocjacji Kardiologii Prewencyjnej dot. rehabilitacji pacjentów z elektronicznymi urządzeniami wszczepialnymi (CIED). Podkreślono w nim, że rehabilitacja kardiologiczna pomaga pacjentom z CIED poprawić wydolność wysiłkową. ...
0
AKTUALNOŚCI EHRA

Podczas EHRA 2021 odbyła się sesja „Mniej znaczy więcej – czy wciąż potrzebujemy elektrody przedsionkowej do wyczuwania w przedsionku?” pod patronatem firmy Biotronik.  Prof. Reza Wakili z Essen w wykładzie dot. implantacji jednojamowego ICD z wyczuwaniem w przedsionku (ICD-DX) ...
0