AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Istotnym problemem pogarszającym komfort życia i związanym są z gorszym rokowaniem   pacjentów z wszczepionym kardiowerterem- defibrylatorem są nieadekwatne interwencje urządzenia. Kardiowerter-defibrylator dwujamowy (DDD-ICD) wiąże się z istotnie mniejszym odsetkiem nieadekwatnych interwencji niż urządzenie jednojamowe (VVI-ICD / ICD-DX) ...
0
AKTUALNOŚCI TECHNOLOGIA

Pierwsze w Polsce wszczepienia rejestratora arytmii nowej generacji BIOMONITOR III firmy BIOTRONIK 30 lipca 2019 roku, równocześnie w dwóch ośrodkach w Polsce wykonano implantację miniaturowego rejestratora arytmii BIOMONITOR III. W I Klinice Kardiologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego przy ulicy ...
0
AKTUALNOŚCI Filmy zabiegowe

Zabieg implantacji CRT omawiają: dr n. med. Artur Oręziak, dr Dariusz Zając, dr n. med. Paweł Syska ...
0
AKTUALNOŚCI aplikacje-elektro

W jednym z artykułów opublikowanych w lipcowym numerze Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology sprawdzono czy uczenie maszynowe może pomóc w lepszej predykcji odpowiedzi na CRT niż wytyczne. Autorzy stworzyli modele do uczenia maszynowego na podstawie pacjentów z CRT z Cleveland Clinic i Johns Hopkins. Odpowiedź ...
0
AKTUALNOŚCI

dr hab. n. med. Maciej Kempa ...
0
AKTUALNOŚCI

Czy ma sens? prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski ...
0
AKTUALNOŚCI

prof. dr hab. n. med Andrzej KutarskiByły Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTKKlinika Kardiologii UM w Lublinie, Szpital Wojewódzki JPIIw Zamościu oraz Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu Pomimo że w ubiegłym roku ukazały się zalecenia amerykańskie i europejskie dotyczące ...
0
AKTUALNOŚCI

dr hab. n. med. Maciej KempaCzłonek Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK Implantacja kardiowertera-defibrylatora serca (ICD) jest powszechnie uznaną metodą zapobiegania nagłej śmierci sercowej w mechanizmie tachyarytmii komorowych. Arytmie są przerywane przez urządzenie w dwojaki sposób: poprzez prowadzenie stymulacji ...
0
AKTUALNOŚCI

prof. dr hab. n med. Przemysław MitkowskiByły Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTKI Klinika Kardiologii, Katedra KardiologiiUniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się, że procedury elektroterapii są już ostatecznie zdefiniowane i poza drobnymi ...
0