AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI Konferencje Online Wydarzenia AE

Dziękujemy za zainteresowanie, zaangażowanie i liczymy na kolejne e-eventy w Państwa towarzystwie! Zapraszamy do obejrzenia obu części Kursu Terapii Resynchronizującej – ONLINE Pierwsza część z dnia 8 maja 2020 Druga część z dnia 15 maja 2020 Czat LIVE ...
0
AKTUALNOŚCI COVID-19

Rozmowa z dr ha. n. med. Adamem Sokalem, Członkiem Zarządu Głównego Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego ...
0
AKTUALNOŚCI COVID-19

Rozmowa z dr hab. n. med. Maciejem Kempą, Przewodniczącym-Elektem Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. ...
0
AKTUALNOŚCI COVID-19

mec. Jan Pachocki, mec. Paweł Kaźmierczyk, doc. Paweł Balsam, prof. Marcin Grabowski Aspekty prawne telekonsultacji lekarz – pacjent Aspekty prawne telekonsultacji lekarz – lekarz Aspekty prawne telekonsultacji wszczepialnych urządzeń ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Autor: Łukasz Januszkiewicz W ostatnich tygodniach europejskie i amerykańskie towarzystwa kardiologiczne opublikowały zalecenia dot. postępowania z pacjentami kardiologicznymi w czasie pandemii koronawirusa, w których znalazły się m.in. wytyczne poświęcone zastosowaniu telemonitoringu u pacjentów z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi (CIED).  ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI DONIESIENIA

Autor: Łukasz Januszkiewicz Amiodaron może być skutecznym lekiem u pacjentów zakażonych koronawirusem. Praca opublikowana w European Journal of Preventive Cardiology wskazuje na potencjalne działanie przeciwwirusowe amiodaronu.  Koronawirus 2019-nCoV wiąże się z receptorem dla ACE2 na powierzchni ludzkich komórek za ...
0
AKTUALNOŚCI COVID-19

Plakat z modyfikacją zaleceń resuscytacji krążeniowo-oddechowej u pacjentów z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19, bazujący na zaleceniach Resuscitation Council UK. Najważniejszym elementem jest najwyższa ochrona personelu medycznego podczas procedur produkujących aerozole, takich jak uciskanie klatki piersiowej czy intubacja.  POBIERZ PLAKAT ...
0
AKTUALNOŚCI

dr Łukasz Pastwa, prof. Marcin Grabowski W związku z komunikatem NFZ, w którym uwzględniono wykonywanie i rozliczanie porad specjalistycznych realizowanych w ramach umów o udzielanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności, w Specjalistycznym ...
0
AKTUALNOŚCI COVID-19

W obliczu pandemii BIOTRONIK zapewnia klientów o braku bezpośredniego lub krótkotrwałego ryzyka związanego z niedostępnością produktów. ...
0