AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Wszczepialne rejestratory aryt-mii (ang. implantable loop recorders – ILR lub implantable cardiac monitors – ICM) są wykorzystywane w diagnostyce kardiologicznej od ponad 10 lat. Urządzenia te wszczepiane lub wstrzykiwane są podskórnie w okolicę przymostkową lub międzyżebrową, a wielkość ...
0
AKTUALNOŚCI

Od 25 maja bieżącego roku placówki medyczne zobowiązane są do stosowania nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych – a mianowicie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w ...
0
AKTUALNOŚCI

Telemonitorowanie wszczepialnych urządzeń do elektroterapii serca (TM) jest metodą, która została wprowadzona do praktyki klinicznej już prawie 20 lat temu. Na przestrzeni tego czasu pojawiły się liczne badania obserwacyjne i randomizowane, przynoszące dowody na korzyści kliniczne wynikające z ...
0
AKTUALNOŚCI

W tym roku już po raz 13. spotykamy się na warsztatach ICD Train. Choć nie jest to okrągła liczba, to biorąc pod uwagę fakt, że od pierwszego spotkania minęło 12 lat, nie sposób nie poświęcić chwili na refleksję ...
0
AKTUALNOŚCI

Wprowadzenie elektrody do bocznicy omawia dr n. med. Zbigniew Orski Część 1 Część 2 ...
0
AKTUALNOŚCI Certyfikaty

Szanowni Państwo, prosimy o zalogowanie się w celu pobrania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu. W panelu należy wpisać dane: login: Imienazwisko (bez polskich liter) lub Imienazwisko-drugienazwisko (bez polskich liter) hasło: ICDTRAIN2018 PRZEJDŹ DO PANELU LOGOWANIA ...
0
AKTUALNOŚCI

Podczas tegorocznego Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego przedstawiono kilka ważnych badań dotyczących zdalnego monitorowania pacjentów. Wyznaczają one kierunek dalszych prac oraz zwracają uwagę na istotne aspekty dotyczące organizacji pracowni telemonitoringu. Wśród zasadniczych badań z  zakresu telemedycyny zaprezentowanych pod koniec sierpnia 2018 ...
0
AKTUALNOŚCI

Urządzenia używające do pracy energii elektrycznej generują pole energetyczne i magnetyczne, które przy odpowiednim natężeniu i charakterystyce impulsów może zaburzyć pracę stymulatora serca lub kardiowertera/defibrylatora. Które są bezpieczne a przy których należy zachować szczególną ostrożność? Pliki do pobrania: ...
0
AKTUALNOŚCI

Zabieg implantacji CRT z nakłuciem żyły pachowej omawiają: dr.n.med. Paweł Dąbrowski, dr n.med. Aleksandra Czepiel ...
0
AKTUALNOŚCI

Pola elektromagnetyczne są generowane przez wszystkie urządzenia elektryczne. Są wszechobecne wskutek szerokiego stosowania nowoczesnej technologii w życiu codziennym: zawodowym, prywatnym, a także w medycynie. Działanie stymulatorów serca i wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), które polega na wykrywaniu aktywności serca i ...
0