ARCHIWUM

ARCHIWUM

Szanowni Państwo,   Akademia Elektroterapii ma zaszczyt zaprosić Państwa na dwunastą już edycję Kursu Terapia Resynchronizująca, który odbędzie się w dniach 15-17 kwietnia 2015r. w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie oraz w Hotelu Meduza w Mielnie.   Kurs ...
0
ARCHIWUM

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z agendą na Konferencję Podstawy Implantacji i Programowania Stymulatorów Serca. AGENDA –  ZOBACZ Rejestracja możliwa jest poprzez poniższy formularz. Formularz rejestracji Formularz rejestracyjny jest nieaktywny. Rejestracja zakończyła się dnia 2015-02-28 o godzinie  23:59 © 2015 Podstawy Programowania Stymulatorów ...
0
ARCHIWUM

Leczenie niewydolności serca to jedno z głównych zadań współczesnej kardiologii. Kluczową rolę w najbliższych latach będzie odgrywać możliwość zarówno detekcji progresji niewydolności serca jak i ocena efektywności naszego leczenia. Postęp technologiczny pozwala dzisiaj zrealizować te cele – zarówno ...
0
ARCHIWUM

W dniach 24-26 września odbyła się już IX edycja ICD TRAIN. To konferencja dla ekspertów ICD, ktróra przez 8 lat zbudowała swoją pozycję i miejsce w kalendarzu licznych szkoleń i wydarzeń. Po raz dziewiąty spotykamy sie aby omówić ...
0
ARCHIWUM

Każdy współczesny stymulator serca posiada funkcje zapisywania elektrogramów wewnątrzsercowych – tak zwane funkcje holtera. Wyzwalaczem zapisu jest arytmia wykryta przez urządzenie lub pacjent przykładający magnes do implantu. Jakość oraz możliwość przechowywania najbardziej istotnych klinicznie zapisów, znakomicie ułatwia pełną ...
0
ARCHIWUM

System składa się z implantowanego kardiowertera defibrylatora firmy BIOTRONIK Lumax 540 VR-T DX i elektrody Linoxsmart S DX. Dzięki zastosowaniu tej unikalnej kombinacji, możliwe jest, wykrywanie zdarzeń w przedsionku bez konieczności wszczepiania osobnej elektrody przedsionkowej. Lumax 540 VR-T ...
0

Standardem postępowania w grupie pacjentów zagrożonych nagłym zgonem sercowym jest leczenie przy pomocy ICD. Ten rodzaj leczenia związany jest jednak z istotnym ryzykiem powikłań około zabiegowych jak i odległych. Alternatywą dla standardowego ICD z elektrodą endokawitarną, którego implantacja ...
0
ARCHIWUM

Home Monitoring jes systemem firmy BIOTRONIK działającym w oparciu o Internet, automatycznym system zdalnego monitoringu, który korzysta z telefonicznej sieci komórkowej w celu umożliwienia lekarzom zdalnego monitorowania swoich pacjentów. Monitorowany jest zarówno i ich status kliniczny jak i ...
0
ARCHIWUM

Home Monitoring firmy Biotronik, jest pierwszym i dotychczas unikalnym rozwiązaniem zdalnej kontroli implantowanych urządzeń wykorzystującym sieć GSM, co zapewnia jego dostępność na znacznie większym obszarze niż systemy monitorujące innych producentów, którzy w przeważającej większości dotychczas wykorzystują linie analogowe ...
0
ARCHIWUM

Pacjenci z implantami BIO uzyskali dostęp do przeprowadzenia badania MRI przy wykorzystaniu skanera ultra wysokiego natężenia pola magnetycznego.  Implantowane defibrylatory (ICD) uzyskały pozytywną opinię oraz certyfikat CE do wykonywania badań MRI przez 3.0T. BIOTRONIK jest pierwszą firmą na ...
0