Doniesienia medialne

doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Do tej pory nie opisano dobrze długoterminowego rokowania pacjentów z CRT, którzy przeżyli pięć lat po zabiegu. Barra i wsp. ocenili wieloletnie przeżycie tej populacji z uwzględnieniem występowania nagłych zgonów sercowych.  Autorzy wybrali pacjentów z ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Wraz z coraz częstszym wykonywaniem zabiegów przezskórnego usuwania elektrod zwraca się większą uwagę na wybór znieczulenia do procedury. Bode i wsp. ocenili skuteczność i bezpieczeństwo wykonywania przezskórnego usuwania elektrod w głębokiej sedacji w Heart Center w Lipsku.  ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Rorth i wsp. przeanalizowali wyniki badania DANISH pod kątem wpływu cukrzycy na rokowanie osób z kardiowerterem-defibrylatorem i kardiomiopatią nieniedokrwienną.  Oceniono wpływ cukrzycy na śmiertelność całkowitą, sercowo-naczyniową i nagłe zgony sercowe. Cukrzyca była obecna u 211 (19%) z ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Wewnętrzne uszkodzenia izolacji elektrod mogą skutkować nieadekwatnymi terapiami kardiowerterów-defibrylatorów. W niniejszej analizie oceniono występowanie tego typu uszkodzeń w elektrodach Durata.  Hauser i wsp. ocenili występowanie uszkodzeń elektrod Durata, Sprint Quattro Secure i Endotak Reliance na ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Lista leków, które wydłużają odstęp QT i mogą teoretycznie wpływać na wystąpienia torsades de pointes, stale rośnie. Leki te wydłużają odstęp QT poprzez blokowanie kanałów potasowych Ikr. Podobne działanie zaobserwowano w przypadku flawonoidów z soku grejpfrutowego ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Kaess i wsp. ocenili rodzinne występowanie zaburzeń przewodzenia i odsetek implantacji układów stymulujących serce wśród uczestników badania Framingham Heart Study i populacji duńskiej.  W badaniu Framingham Heart Study oceniono za pomocą wieloczynnikowej analizy regresji logistycznej związek ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Howard i wsp. opracowali algorytm wykorzystujący dostępne sieci neuronowe w celu identyfikacji producenta, a nawet konkretnego modelu CIED na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej.  W prezentowanej pracy przeanalizowano 1676 zdjęć RTG klatki piersiowej z 45 modelami ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz Obecnie coraz częściej implantuje się podskórne kardiowertery-defibrylatory. Biorąc pod uwagę inny sposób detekcji i interpretacji sygnałów sercowych w tych urządzeniach niż w przezżylnych kardiowerterach, istnieje ryzyko występowania przypadków nadczułości.  W prezentowanym jednoośrodkowym badaniu z Bordeaux oceniono pacjentów ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz W niniejszym badaniu ISIS-ICD oceniono skuteczność nowego algorytmu dyskryminacji arytmii PARAD+ w redukcji nieadekwatnych interwencji ICD.  Do badania ISIS-ICD włączono chorych z dwujamowym ICD lub CRT-D z trzema elektrodami (urządzenia firmy MicroPort CRM wyposażone w ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Autor: dr Łukasz Januszkiewicz W jednym z artykułów opublikowanych w lipcowym numerze Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology sprawdzono, czy uczenie maszynowe może pomóc w lepszej predykcji odpowiedzi na CRT niż wytyczne.  Autorzy stworzyli modele do uczenia maszynowego na podstawie pacjentów z ...
0