DONIESIENIA

doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczyta膰: Stymulacja p臋czka Hisa mo偶e by膰 najlepsz膮 metod膮 stymulacji dla pacjent贸w z implantowanym S-ICD, u kt贸rych wyst膮pi艂y zaburzenia przewodzenia. Spo艣r贸d 20 kolejnych pacjent贸w poddanych zabiegowi stymulacji p臋czka Hisa, u 17 uzyskano skuteczn膮 stymulacj臋 p臋czka Hisa. Nast臋pnie przeprowadzono automatyczny ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczyta膰: Odpowied藕 na uk艂ad CRT-DX jest por贸wnywalna z klasycznym CRT-D, ale CRT-DX wi膮偶e si臋 z ni偶szym odsetkiem powik艂a艅 ni偶 konwencjonalny uk艂ad do resynchronizacji. Autorzy por贸wnali dane 240 os贸b bior膮cych udzia艂 badaniu QP ExCEL po艣wi臋conym skuteczno艣ci i bezpiecze艅stwu ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczyta膰: M艂odzi pacjenci z cukrzyc膮 maj膮 ponad 8-krotnie wy偶sze ryzyko wyst膮pienia nag艂ego zgonu sercowego w por贸wnaniu z m艂odymi osobami bez cukrzycy 鈥 donosz膮 du艅scy badacze. Autorzy publikacji z European Heart Journal przeprowadzili analiz臋 wszystkich Du艅czyk贸w w wieku 1-49 lat ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczyta膰: ICD wydaj膮 si臋 nie poprawia膰 rokowania pacjent贸w z amyloidoz膮 serca 鈥 wskazuj膮 wyniki badania kliniczno-kontrolnego z 鈥濫uropace鈥. Autorzy przeanalizowali dane 91 os贸b z amyloidoz膮 serca leczonych w Vanderbilt Amyloidosis Centre. 艢redni wiek wyni贸s艂 71,2卤10,2 lat, kobiety stanowi艂y 22,0%; 49 os贸b mia艂o amyloidoz臋 ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczyta膰: Najwy偶sze prawdopodobie艅stwo wyst膮pienia rytmu do defibrylacji u os贸b z nag艂ym zatrzymaniem kr膮偶enia i niewydolno艣ci膮 serca maj膮 osoby z umiarkowanie obni偶on膮 frakcj膮 wyrzutow膮 lewej komory. Autorzy zidentyfikowali kolejnych pacjent贸w z nag艂ym zatrzymaniem kr膮偶enia i niewydolno艣ci膮 serca w wieku powy偶ej ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczyta膰: Przypadkowo stwierdzony LBBB jest cz臋stym powodem konsultacji kardiologicznych 鈥 prezentowana publikacja pokazuje, jak skutecznie stratyfikowa膰 rokowanie os贸b z tym zaburzeniem przewodzenia. Badacze z Birmingham ocenili warto艣膰 diagnostyczn膮 MRI u os贸b z LBBB. Zidentyfikowano pacjent贸w z przypadkowo stwierdzonym ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczyta膰: W niniejszej publikacji przedstawiono pierwsze do艣wiadczenia z usuwania elektrod podsk贸rnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD). Autorzy przeanalizowali retrospektywnie dane pacjent贸w poddanych usuni臋ciu elektrody S-ICD w latach 2014-2019 w 10 o艣rodkach. Oceniono skuteczno艣膰 zabiegu zdefiniowan膮 jako ca艂kowite usuni臋cie elektrody i ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Plastyka dop艂yw贸w zatoki wie艅cowej jest skuteczna i bezpieczna u os贸b z trudn膮聽anatomi膮 uk艂adu 偶ylnego kierowanych do implantacji CRT.聽聽Badacze z Singapuru przeanalizowali 422 kolejne implantacje CRT w latach 2012-2018. W sumie 29 pacjent贸w (6,9%, 艣rednia wieku 65,7卤10,7 lat; 7 ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

S-ICD nie przerywa indukowanego migotania kom贸r u co pi膮tej osoby poddawanej wymianie urz膮dzenia. Rudic i wsp. przeanalizowali dane 25 kolejnych pacjent贸w z S-ICD skierowanych do wymiany urz膮dzenia mi臋dzy 2015 a 2019 rokiem. Podczas testu defibrylacji indukowano migotanie kom贸r. ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA

Istotne zw臋偶enia naczy艅 偶ylnych mog膮 wyst臋powa膰 niemal u o trzeciego pacjenta kierowanego na zabieg rozszerzenia lub rewizji uk艂adu elektronicznego urz膮dzenia wszczepialnego (CIED). W艂oscy badacze przeanalizowali dane 227 pacjent贸w skierowanych w latach 2004-2017 do rozszerzenia lub rewizji uk艂adu w jednym ...
0