DONIESIENIA

doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Kardioneuroablacja daje obiecujące wyniki u części pacjentów z objawowym blokiem przedsionkowo-komorowym. Przeanalizowano dane kolejnych 241 pacjentów z objawowym napadowym/stałym blokiem przedsionkowo-komorowym pod kątem kwalifikacji do leczenia. Każdy chory miał wywiad co najmniej jednego omdlenia w ciągu poprzedzającego roku. Z ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Werapamil w porównaniu z beta-adrenolitykami wydaje się spowalniać postęp migotania przedsionków – wskazują wyniki analizy post hoc badania RACE4. Z poniższej analizy wykluczono osoby przyjmujące leki antyarytmiczne klasy I lub III. Do badania włączono pacjentów z świeżo rozpoznanym napadowym migotaniem przedsionków. Złożonym punktem ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Chirurgiczna ablacja prawego nerwu trzewnego większego może poprawiać jakość życia i tolerancję wysiłku pacjentów z HFpEF. Autorzy wyszli z założenia, że jednym z patomechanizmów HFpEF może być niewłaściwa redystrybucja krwi i większa jej ilość w krążeniu trzewnym. Może to zwiększać powrót żylny ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Randomizowane badanie wskazuje na wysoką skuteczność midodryny w prewencji omdleń wazowagalnych w porównaniu z placebo. Do badania włączono 133 chorych z wywiadem licznych omdleń wazowagalnych (mediana – 6 w ciągu poprzedzającego roku) bez istotnych chorób współistniejących w 25 ośrodkach ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Nowe dane wskazują, że ogólnie uznana za łagodną zmiana, jaką jest wypadanie płatka zastawki mitralnej, może wiązać się z ryzykiem złożonych arytmii komorowych i nagłego zgonu sercowego. W poniższej metaanalizie obejmującej 848 pacjentów z sześciu badań zidentyfikowano następujące czynniki, które ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Wszystkie iPhone’y 12 i Apple Watch 6 generują statyczne pole magnetyczne, które może włączyć tryb magnetyczny w CIED, jeśli odległość między urządzeniami wynosi 1-11 mm. Po ostatnich doniesieniach dot. interakcji między smartfonem a ICD (link: https://akademiaelektroterapii.pl/pacjenci-z-icd-powinni-uwazac-na-iphone-12/) badacze z FDA postanowili ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Metaanaliza obejmująca ponad 20 tysięcy pacjentów z chorobą wątroby wskazuje, że bezpośrednie doustne antykoagulanty wydają się być lepsze niż antagoniści witaminy K u pacjentów z łagodną/umiarkowaną chorobą wątroby. Zidentyfikowano 14 badań obejmujących 20 042 pacjentów. Wykonano dwie analizy: w pierwszej porównano chorych ...
0
doniesienia medialne
AKTUALNOŚCI Doniesienia medialne

Większość powikłań po implantacji CIED występuje w ciągu 6 godzin (63%) lub po 24 godzinach od zabiegu (27%). Autorzy przeanalizowali 2421 kolejnych implantacji CIED między 2015 a 2020 r. w jednym z nowojorskich ośrodków. Stwierdzono 48 ostrych powikłań (1,98% ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Niższa wartość podstawowej częstości stymulacji może wiązać się z poprawą rokowania pacjentów z CRT-D. Przeanalizowano dane chorych objętych zdalnym monitorowaniem w rejestrze ALTITUDE w latach 2006-2011. Oceniono wyjściowy wskaźnik częstości pracy serca zdefiniowany jako odsetek wszystkich wystymulowanych i własnych ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Zastosowanie koperty antybakteryjnej podczas reoperacji pacjenta z CRT zmniejsza blisko o połowę występowanie infekcji związanych z urządzeniem. Do niniejszego badania obserwacyjnego włączono 1943 pacjentów z CRT-P lub CRT-D poddanych reoperacji (wymiana/ rozbudowa/ rewizja) w latach 2008-2019 w dwóch ...
0