Doniesienia medialne

doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Ochronne nakrycia głowy lepiej nosić na szyi – wskazuje badanie opublikowane na łamach JACC EP. Autorzy zbadali skuteczność nakrycia głowy na przykładzie opaski RADPAD No Brainer w redukcji dawki promieniowania jonizującego. Pięciu elektrofizjologów implantujących CIED przez dwa miesiące nosiło czepek ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

W trakcie pandemii COVID-19 rokowanie pacjentów po pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia uległo istotnemu pogorszeniu. Autorzy prezentowanej publikacji przeanalizowali przypadki pozaszpitalnego nagłego zatrzymania krążenia w hrabstwie Multnomah w stanie Oregon i Ventura w stanie Kalifornia. Porównano resuscytacje podjęte między ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Potwierdzenie korelacji między omdleniami a bradyarytmiami jest kluczowe w redukcji ryzyka nawrotów omdleń. Prospektywny wieloośrodkowy włoski rejestr dostarcza ważnych danych dot. kwalifikacji pacjentów do implantacji układu stymulującego serce. Włączono 1364 kolejnych pacjentów, którym wszczepiono stymulator serca z powodu ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Badacze z Londynu sugerują, że należy rozważyć wczesną (≤ 5 dni) implantację układu stymulującego serce u pacjenta z blokiem przedsionkowo-komorowym po operacji kardiochirurgicznej kilku zastawek. Autorzy ocenili dane z 5950 operacji kardiochirurgicznych wykonanych w latach 2015-2018. W sumie CIED ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

EKG może być prostym narzędziem przydatnym w stratyfikacji ryzyka pacjentów hospitalizowanych z powodu infekcji SARS-CoV-2. Lekarze z Rzymu ocenili zmiany w EKG związane ze śmiertelnością u pacjentów z COVID-19. Włączono 324 osoby przyjęte do oddziału ratunkowego z potwierdzoną infekcją ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Technika implantacji elektrody prawokomorowej wydaje się nie mieć wpływu na występowanie niedomykalności trójdzielnej po zabiegu implantacji układu stymulującego serce. Badacze z University of Pennsylvania przeanalizowali retrospektywnie 583 osób (w tym 105 z CRT) z implantowaną elektrodą prawokomorową. Porównano dwie ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Długoterminowa obserwacja pacjentów z badania DAPA potwierdziła zasadność implantacji ICD u osób wysokiego ryzyka ze STEMI. Do tego randomizowanego wieloośrodkowego badania prowadzonego w latach 2004-2013,porównującego ICD z konwencjonalną terapią, włączono pacjentów ze STEMI z co najmniej jednym z czynników ryzyka:  ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać: Wyniki badania opublikowanego na łamach Heart Rhythm poddają pod wątpliwość zasadność stosowania kalkulatora oceniającego ryzyko wystąpienia nagłego zgonu sercowego u pacjentów z kardiomiopatią przerostową. Badacze z Toronto ocenili 202 pacjentów z kardiomiopatią przerostową, którym implantowano ICD w ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać: Wewnątrznaczyniowe USG (IVUS) precyzyjnie lokalizuje miejsca zrostów elektrod do ściany naczynia i pomaga przewidzieć trudności w usuwaniu elektrod. Badacze z Chicago wykonali IVUS przed planowymi zabiegami przezskórnego usuwania elektrod. Przez dostęp udowy umieszczano cewnik do IVUS ...
0
doniesienia medialne
Doniesienia medialne

Dlaczego warto przeczytać: Śmiertelność wewnątrzszpitalna pacjentów z niewydolnością serca zakażonych COVID-19 może wynosić aż 50%. Badacze z Imperial College London przeanalizowali wszystkich 134 pacjentów z niewydolnością serca hospitalizowanych między 1 marca a 6 maja 2020 r. W sumie u 40 z nich (29,9%) ...
0