Doniesienia medialne

doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Na stronie: https://is.gd/madit dostępna jest nowa skala, która może być przydatna w kwalifikacji pacjentów do implantacji ICD w prewencji pierwotnej NZK. Pozwala ona na ocenę ryzyka zgonu z powodu VT/VF vs. z przyczyn niearytmicznych. Przeanalizowano dane 4531 uczestników badań ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Pacjenci z CIED mogą bez obaw używać najnowszych generacji Apple Watch i Samsung Galaxy Watch. Greccy naukowcy zbadali ew. interferencje między ww. a CIED na grupie kolejnych 171 chorych z CIED (71,3% stymulatorów i 28,7% – ICD, pięciu głównych ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Wyniki kolejnego badania pokazują wyższość MRI nad oceną EF w predykcji nagłego zgonu sercowego. W styczniowym numerze „JACC” wskazano na przydatność oceny włóknienia u pacjentów z chorobą wieńcową w szacowaniu ryzyka nagłego zgonu sercowego (https://akademiaelektroterapii.pl/mri-lepszy-od-ef-w-predykcji-naglego-zgonu-sercowego/). W „Circulation” ukazał się ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Pacjenci po wymianie ICD, u których EF wzrosła powyżej 35%, są wciąż zagrożeni arytmiami komorowymi – wskazuje metaanaliza 15 badań obejmująca 29 730 chorych. Autorzy sprawdzili bazy danych PubMed, EMBASE, Cochrane Library do 31 grudnia 2019 r. w poszukiwaniu ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

ATP jest skuteczna u pacjentów z burzą elektryczną i pozwala uniknąć terapii wysokoenergetycznych u ponad połowy przypadków. Badacze z Japonii ocenili 1570 osób po implantacji ICD w 48 ośrodkach w latach 2010-2012. Z analizy wykluczono pacjentów z zespołem długiego ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Największa baza przypadków pacjentów po podostrej lub opóźnionej perforacji miokardium elektrodą CIED wskazuje, że repozycji lub wymiana perforującej elektrody jest bezpiecznym i skutecznym postępowaniem. W jednym ośrodku zidentyfikowano 54 (35 kobiet, średnia wieku 75,5±9,7 roku) przypadki perforacji w latach ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Wyniki analizy duńskich rejestrów pokazują istotny spadek występowania interwencji ICD u pacjentów implantowanych w prewencji wtórnej nagłego zgonu sercowego. Autorzy ocenili dane 4587 osób z ICD implantowanym w prewencji wtórnej w latach 2007-2016 w Danii. W trakcie obserwacji ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Alkohol zmniejsza czas skutecznej refrakcji przedsionkowej szczególnie w żyłach płucnych. W prezentowanym badaniu autorzy randomizowali 100 osób z migotaniem przedsionków poddawanych izolacji ujść żył płucnych do podawania 0,08-procentowego alkoholu lub placebo (płyn o tej samej objętości o osmolalności). Przed ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Stymulacja pęczka Hisa w połączeniu z ablacją łącza przedsionkowo-komorowego jest skuteczną metodą leczenia pacjentów z migotaniem przedsionków i oporną na leczenie niewydolnością serca. Włączono kolejnych 94 pacjentów (średnia wieku 70,1±10,5 roku; 57,4% mężczyzn) z migotaniem przedsionków i niewydolnością serca z ...
0
doniesienia medialne
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Ukryte nieprawidłowości mięśnia sercowego są obecne u ok. 16% pacjentów z idiopatycznymi częstymi PVC – wskazują wyniki wieloośrodkowego badania. Włączono 518 pacjentów w wieku 44±15 lat (57% mężczyzn) z ponad 1000 PVC w ciągu 24 h i ujemną klasyczną ...
0