Doniesienia medialne

DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Analiza danych EP PASSION potwierdza bezpieczeństwo stosowania elektrod czteropolowych Biotronik Sentus. W bazie urządzeń firmy Biotronik zidentyfikowane dane implantowanych elektrod Sentus między 15 października 2015 a 24 maja 2018 roku. Połączono je następnie z ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: W wieloośrodkowym retrospektywnym badaniu LBBP pokazano, że stymulacja lewej odnogi pęczka Hisa może być bezpieczną alternatywą dla CRT. W 8 ośrodkach włączano pacjentów z frakcją wyrzutową <50%, ze wskazaniem do stymulacji komorowej lub ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Pacemaker-ID to nowa aplikacja na smartfony, która skutecznie rozpoznaje producenta CIED na podstawie zdjęcia RTG klatki piersiowej. Wystarczy zeskanować zdjęcie RTG aparatem smartfona, a aplikacja poda najbardziej prawdopodobnego producenta urządzenia. Autorzy doniesienia porównali dokładność ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: W ramach projektu Electrophysiology Predictable and Sustainable Implementation of National Registries (EP PASSION) potwierdzono bezpieczeństwo stosowania elektrod stymulujących Biotronik Siello. Projekt EP PASSION to wspólna inicjatywa firm, środowisk akademickich, HRS, ACC i FDA mająca ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Funkcja MRI AutoDetect w urządzeniach Biotronik pozwala na uniknięcie dodatkowego przeprogramowania układu w 9 na 10 przypadków. MRI AutoDetect pozwala na automatyczne wykrycie pola magnetycznego ponad 10 mT i przestawienie programu urządzenia na tryb ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Wykonanie MRI nie wpływa na detekcję VF przez ICD lub CRT warunkowo dopuszczonych do MRI (MR Conditional) Biotronik. Autorzy przeanalizowali retrospektywnie zanonimizowane dane 24 249 osób z systemem telemonitoringu Home Monitoring. Oceniono parametry elektryczne, zaprogramowane ustawienia, ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: S-ICD nie jest gorszy od przezżylnego ICD biorąc pod uwagę poważne powikłania – na to wskazują wyniki prospektywnego badania z randomizacją przedstawionego w sesji Late-Breaking Clinical Trials HRS 2020. W 39 ośrodkach w Europie ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Smartwatche mogą istotnie zwiększyć adherencję pacjentów z migotaniem przedsionków do przyjmowania doustnego leczenia przeciwzakrzepowego – tak wskazują wyniki badania z randomizacją ogłoszonego w sesji Late-Breaking Clinical Trials podczas tegorocznego Kongresu HRS 2020 online. Do ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Jest to pierwsze doniesienie o możliwości zdalnego programowania rejestratorów arytmii. W badaniu CARMEL oceniono działanie zdalnego programowania w praktyce. W tym celu autorzy doniesienia opracowali samoprzylepny zewnętrzny rejestrator arytmii o funkcjach takich jak ...
0
DONIESIENIA Doniesienia medialne

Autor: Łukasz Januszkiewicz Dlaczego warto przeczytać: Ekstrasystolia komorowa o szerszym zespole QRS a także o zmiennym czasie sprzężenia zwiększa ryzyko wystąpienia niewydolności serca. Autorzy przeanalizowali wyniki 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera wśród 778 uczestników badania Cardiovascular Health Study. Średnia ...
0