EHRA

EHRA Test top2021

Podczas tegorocznej Konferencji EHRA online przedstawiono nowe zalecenia poświęcone terapii resynchronizującej. Znajdziemy w nich 5 nowych rekomendacji dot. CRT:  – u pacjentów ze wskazaniami do ICD i CRT zaleca się implantację układu CRT-D (I A), – u osób ze ...
0
EHRA top2021

Przedstawione wytyczne dot. terapii resynchronizującej istotnie zmieniły 4 zalecenia z 2013 roku:  – u pacjentów z klasycznym układem stymulującym serce lub ICD, u których rozwinęła się objawowa niewydolność serca z LVEF ≤35% mimo optymalnej terapii medycznej i z istotnym ...
0
EHRA top2021

Podczas Konferencji EHRA 2021 online przedstawiono 3 nowe zalecenia dotyczące stymulacji pęczka Hisa:  – u pacjentów ze stymulacją pęczka Hisa zaleca się programowanie urządzenia odpowiednie do potrzeb (I C), – u pacjentów kwalifikowanych do CRT, u których nie udało ...
0
AKTUALNOŚCI EHRA

Podczas EHRA 2021 odbyła się sesja „Mniej znaczy więcej – czy wciąż potrzebujemy elektrody przedsionkowej do wyczuwania w przedsionku?” pod patronatem firmy Biotronik.  Prof. Reza Wakili z Essen w wykładzie dot. implantacji jednojamowego ICD z wyczuwaniem w przedsionku (ICD-DX) ...
0
EHRA

Nowe arytmie u pacjentów po COVID-19 są dość rzadkie, najczęściej powstają w przedsionkach, ale są silnym predyktorem zgonu. Przeanalizowano 3080 osób z potwierdzonym w RT-PCR zakażeniem COVID-19 ze Szpitala Uniwersyteckiego La Paz w Madrycie. Stwierdzono 116 nowych przypadków arytmii:  migotanie przedsionków ...
0
EHRA

U osób z chorobą wieńcową i EF ≥35% obszar strefy szarej w MRI mierzony za pomocą metody 3SD (trzech odchyleń standardowych) pozwala lepiej przewidzieć wystąpienie arytmii komorowej niż frakcja wyrzutowa. W prezentowanej subanalizie badania CMR-SCD oceniono pacjentów z chorobą wieńcową ...
0
EHRA

Nowa skala pozwala zidentyfikować pacjentów po implantacji CRT-D, którzy umrą w ciągu roku od zabiegu. Autorzy z Francji przeanalizowali bazę administracyjną 28 503 pacjentów po implantacji CRT-D (średnia wieku 67,6±10,2 roku) we Francji w latach 2010-2019. Stworzono skalę obejmującą ...
0
EHRA

Powikłania po MRI u pacjentów z mieszanymi układami CIED (np. elektroda Boston Scientific + urządzenie Medtronic) występują podobnie często jak u pacjentów z CIED dopuszczonymi warunkowo do MRI (elektroda + CIED tego samego producenta). Badacze z Wiednia przeanalizowali ...
0
EHRA

USG pozwala w średnio mniej niż minutę zlokalizować nerw błędny w okolicy żyły szyjnej podczas zabiegu kardioneuroablacji u pacjentów z omdleniami wazowagalnymi. Stymulacja nerwu błędnego z żyły szyjnej wewnętrznej jest używana w celu dokumentacji asystolii przed kardioneuroablacją i braku ...
0
EHRA

Masa kanałów strefy granicznej automatycznie wykrywana przez oprogramowanie ADAS 3D podczas rezonansu magnetycznego serca jest niezależnym, bardzo silnym predyktorem VT pacjentów po zawale serca (czułość 92% i swoistość 87% dla punktu odcięcia >5,15 g). Przedstawiona praca otrzymała pierwszą ...
0