EDUKACJA

Podstawy zapisów IEGM

Pacjent ze wszczepionym układem CRTD firmy Medtronic, z uwagi na utrwalone migotanie przedsionków zaprogramowanym w trybie VVIR BiV zgłosił się na rutynową kontrolę, nie zgłaszał poczucia arytmii. W pamięci urządzenia zarejestrowane epizody nsVT….. Rozkład interwałów czasowych mógłby rzeczywiście ...
0
AKTUALNOŚCI Przypadki kliniczne

Pacjent lat 69 z objawowym epizodycznym blokiem przedsionkowo komorowym II/III stopnia został przyjęty w trybie pilnym w celu wdrożenia stałej stymulacji serca. Dodatkowo przed kilku laty przebył wymianę zastawki mitralnej na sztuczną. Był przewlekle leczony z powodu nadciśnienia ...
0
Filmy zabiegowe

W Klinice Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM po raz pierwszy w Polsce wszczepiono dziecku najnowocześniejsze narzędzie do wykrywania arytmii – najnowszej generacji pętlowy rejestrator arytmii BioMonitor IIIm firmy BIOTRONIK Urządzenie zostało implantowane u 14-letniego chłopca ...
0
AKTUALNOŚCI EDUKACJA Filmy zabiegowe

dr. hab. Artur Baszko Zapraszamy do obejrzenia instruktażowego filmu implantacji układu CRT-D wykonanego w Centrum Kardiologii Interwencyjnej w Centrum Medycznym HCP w Poznaniu. Film przedstawia pełny zabieg z wszystkimi jego etapami, od momentu przygotowania pacjenta, aż do założenia ...
0