EDUKACJA

EDUKACJA Wykłady

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy dr n. med. Pawła Syski z dr hab. n. med. Michałem Lewandowskim na temat problemów medycznych i prawnych związanych z zaprzestaniem terapii w polskim systemie prawnym i w świetle zaleceń towarzystw medycznych. ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Zabieg implantacji CRT z cewnikowaniem zatoki wieńcowej elektrodą elektrofizjologiczną. Zabieg omawiają: dr hab. n med. Mateusz Tajstra oraz dr n. med. Paweł Syska ...
0
AKTUALNOŚCI Filmy zabiegowe

Zabieg implantacji CRT z dostępu prawostronnego, z użyciem subselektora.Zabieg omawiają: dr n. med. Artur Oręziak, dr Dariusz Zając, dr n. med. Paweł Syska ...
0
Podstawy Programowania Stymulatora

„Okres refrakcji komorowej” – czy we współczesnych stymulatorach serca ma on jeszcze znaczenie kliniczne. Czy powinniśmy programować go indywidualnie i zmieniać nastawienia fabryczne?  Zapraszamy do obejrzenia już ostatniego odcinka z cyklu „Podstawy programowania stymulatora serca” ...
0
Podstawy Programowania Stymulatora

Jak ograniczyć ryzyko szybkiej stymulacji komór podczas szybkiej częstości przedsionków. Czy możliwe jest i na czym polega zjawisko „bloku 2:1 i periodyki Wenckebacha” w stymulatorze dwujamowym? Jak działa ten algorytm?  Czy powinniśmy uruchomić tę funkcje u każdego chorego? ...
0
IEGM

Autor: dr Aleksandra Winkler Jednojamowe:Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową– niebieska strzałka; markery pobudzeń własnych (As) Kardiowerter – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka; potencjały „z dalekiego pola” (far field) – zielona strzałka; markery ...
0
Podstawy Programowania Stymulatora

Jak ograniczyć ryzyko szybkiej stymulacji komór podczas arytmii nadkomorowej w stymulatorze dwujamowym? Jak działa ten algorytm? Czy powinniśmy uruchamiać tę funkcję u każdego chorego? Na co powinniśmy zwrócić uwagę podczas kontroli pacjenta z implantowanym urządzeniem? ...
0
Podstawy Programowania Stymulatora

Okresy refrakcji w stymulatorze serca – parametr niewidoczny podczas rutynowej kontroli pacjenta z implantowanym urządzeniem. Czy ustawienie „AUTO” jest zawsze optymalne? Kiedy powinniśmy programować indywidualnie okresy refrakcji? Jaki ma wpływ na inne interwały w stymulatorze serca? Na co ...
0