EDUKACJA

Podstawy zapisów IEGM

Autor: lek. Aleksandra Winkler Częstoskurcz komorowy Częstoskurcz komorowy w strefie VT2 (na arytmię komorową wskazuje szybsza czynność komór rejestrowana w kanałach RV i LV; niż przedsionków – kanał A), cykl częstoskurczu 289ms; następnie stymulacja antytachyarytmiczna Burst z 8 ...
0
Podstawy Programowania ICD

Jednym z ważniejszych elementów opieki nad pacjentem po implantacji urządzenia jest diagnostyka powikłań. Uszkodzenie elektrody endokawitarnej jest bardzo poważną nieprawidłowością. Współczesne stymulatory i defibrylatory serca dzięki rozbudowanym funkcjom diagnostycznym i zapisom IEGM znacznie ułatwiają wykrywanie tych nieprawidłowości. W ...
0
Podstawy zapisów IEGM

Urządzenia jednojamowe – komorowe (stymulatory VVI i ICDVR) W urządzeniach jednojamowych z elektrodą umieszczoną w komorze (zarówno w stymulatorach jak i ICD) migotanie przedsionków rozpoznajemy jedynie na podstawie dużej zmienności cyklu pomiędzy kolejnymi sygnałami komorowymi. W zapisach z ...
0
AKTUALNOŚCI Wydarzenia AE Wykłady

Zobacz wydarzenie LIVE – kliknij PLAY Zapraszamy do obejrzenia wykładów zarejestrowanych podczas tegorocznej konferencji ICD Train, która odbyła się w formie on-line. Poniżej znajdą Państwo program sesji z rozpisanymi godzinami rozpoczęcia się poszczególnych wykładów. 0:28 – dr hab. ...
0
AKTUALNOŚCI Wykłady

dr hab. n. med. Mateusz Tajstra ...
0
Podstawy zapisów IEGM

lek. Sebastian Przychodzeń Medtronic/Vitatron Stymulatory: Ryc. 1  Migotanie przedsionków w stymulatorze dwujamowym zaprogramowanym w tryb VVIR. Na kanale przedsionkowym widoczne migotanie przedsionków  Defibrylatory Ryc. 2 Migotanie przedsionków w defibrylatorze dwujamowym. Część potencjałów przedsionkowych rejestrowanych w okresie refrakcji przedsionka (AR) lub ...
0
Podstawy zapisów IEGM

Autor: lek. Aleksandra Winkler Ryc. 1 Migotanie przedsionków w stymulatorze DDD. Chaotyczna czynność elektryczna przedsionków o wysokiej częstości. Strzałka czerwona wskazuje na markery rejestrowane w kanale przedsionkowym. Należy zwrócić uwagę na cechę zapisu w kanale przedsionkowym (strzałka niebieska) ...
0