Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

Lekcje Elektroterapii

Lekcje Elektroterapii

Pomimo artefaktów (trzasków), zawsze należy poszukiwać możliwie obecnych zespołów QRS w rożnych kanałach. Należy posługiwać się: skojarzeniem możliwych ewolucji (koło zielone) odmierzaniem kolejnych cykli i poszukiwaniem na ich zakończeniu możliwych ewolucji (linie zielone) porównywaniem ewolucji w różnych kanałach ...
0
Lekcje Elektroterapii

Zapis przedstawia: VT, próbę zastosowania ATP,  po niej akceleracja do szybszej arytmii i skuteczna defibrylacja. ...
0
Lekcje Elektroterapii

      Jest to zapis zjawiska Safety Pacing. W trybach pracy dwujamowych w przypadku, gdy zaraz po wystymulowanym pobudzeniu przedsionkowym pojawi się jakiś sygnał w kanale komorowym, urządzenie dostarczy impuls stymulacyjny w komorze po 110 ms od ...
0
Lekcje Elektroterapii

W układzie CRT końcówki elektrod RV i LV powinny być od siebie położone jak najdalej. Oceniamy oddalenie radiologiczne we wszystkich projekcjach oraz oddalenie elektryczne. Najlepiej, aby w obu metodach oceny, elektrody były od siebie jak najbardziej oddalone. Opóźnienie międzykomorowe (oddalenie elektryczne ...
0
Lekcje Elektroterapii

Nastawy: VVI 60 / BiV 0 Zaznaczona ewolucja jest pobudzeniem o równoczesnej stymulacji prawej (RVp) i lewej (LVp) komory bez opóźnienia (0 ms). Wcześniejsza ewolucja była pobudzeniem własnym (RVs) z dostymulowaną lewą komorą (LVp). Częstotliwość stymulacji jest nastawiona ...
0
Lekcje Elektroterapii

Ewolucja czerwona to własny QRS z dostymulowaną lewą komorą (RVs-LVp) – RV triggering. Kolejne pobudzenie własne (zielone) wystąpilo zbyt wcześnie aby było dostymulowane. Określa to parametr „Maximum trigger rate”. W tym przypadku 130/min – czyli 460 ms. Każdy ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Podany do tętnic w trakcie koronarografii kontrast, po przejściu przez tętnice, miokardium trafia do żył serca, by następnie nimi wrócić do prawego serca przez zatokę wieńcową. Jeżeli w trakcie koronarografii dłużej nagramy film, to zazwyczaj możemy uwidocznić fazę ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Konfiguracja LV tip – RV ring. Zapis EGM pochodzi z urządzenia CRT i przedstawia zjawisko stymulacji anodalnej prawej komory podczas impulsu stymulacji lewokomorowej. Układ zaprogramowano z opóźnieniem międzykomorowym równym 100 ms. Jednak w efekcie, po impulsie stymulacji lewokomorowej ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Lekcje Elektroterapii

Kolor pomarańczowy – komunikacja telemetryczna Kolor zielony – bezpośrednie przyłożenie nad urządzeniem i komunikacja Kolor czerwony – przyłożenie zbyt odległe i brak komunikacji z urządzeniem   ...
0