Podstawy Programowania ICD

Szanowni Państwo,

Przed Państwem, nowy cykl filmowy Akademii Elektroterapii – Podstawy programowania.
Pierwsze odcinki tej serii będą poświęcone programowaniu ICD. Zaczynamy od zasad tematu „Zapisy IEGM” oraz „Wyczuwanie w ICD” – Jak analizować zapis IEGM? Jakie mogą być nieprawidłowości? Jak działa algorytm sensingu? Jak go programować? To jedne z wielu problemów, które zaprezentujemy w nowym cyklu.

Serdecznie zapraszamy
Redakcja Akademii Elektroterapii

Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Jakie korzyści możemy uzyskać dla chorego przy programowaniu ATP optimization? Jakie funkcje mogą zwiększyć skuteczność lterapii arytmii u chorego z ICD? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

W jaki sposób ICD wybiera najbardziej skuteczną metodę terapii?  Funkcja Progressive Course of Therapies – to nieprogramowalna funkcja w ICD firmy BIOTRONIK. Pozwala ona zawsze zastosować najbardziej skuteczną formę terapii. W jaki sposób działa w urządzeniach BIOTRONIK? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

W jaki sposób ICD wybiera najbardziej skuteczną metodę terapii? Funkcja SURGE GUARD to nieprogramowalna funkcja w ICD firmy BIOTRONIK. Pozwala ona zawsze zastosować najbardziej skuteczną formę terapii. W jaki sposób działa w urządzeniach BIOTRONIK? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Programowanie TERAPII w ICD. W 2015 roku EHRA opublikowała zalecenia programowania urządzeń wysokoenergetycznych. Prawidłowe programowanie terapii to kluczowa sprawa dla przerywania arytmii u chorego po implantacji ICD. W jaki sposób te rekomendacje zastosować w ICD firmy BIOTRONIK? Jak zwiększyć skuteczność ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Programowanie DETEKCJI w ICD. W 2015 roku EHRA opublikowała zalecenia programowania urządzeń wysokoenergetycznych. W jaki sposób te rekomendacje zastosować w ICD firmy BIOTRONIK?. Czy zawsze możemy i powinniśmy programować wg zaleceń? Które dodatkowe funkcje pozwalają jeszcze skuteczniej ograniczyć ryzyko ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

  Badanie MRI u chorego z implantowanym np. ICD jest już możliwe. Należy jednak pamiętać, że poza sprawdzeniem rodzaju elektrody i urządzenia – równie ważne jest odpowiednie zaprogramowanie ICD na czas wykonywania badania.   ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Do różnicowania arytmii komorowej od nadkomorowej ICD wykorzystuje się kilka algorytmów. Jednym z nich jest „onset” – tzw. „nagły początek”. Dlaczego urządzenie dokonuje detekcji SVT? Kiedy następuje kasowanie licznika? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Do różnicowania arytmii komorowej od nadkomorowej ICD wykorzystuje kilka algorytmów.  Jednym z nich jest „onset” – tzw. „nagły początek”. Jak działa? Jak programować Ten algorytm?   ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Algorytm stabilności rytmu dla różnicowania arytmii nadkomorowej i komorowej jest wykorzystywany przez każdą z firm. Jak działa ten algorytm w każdej z tych firm? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Algorytm stabilności rytmu jest wykorzystywany przez ICD do różnicowania arytmii komorowej i nadkomorowej. W jaki sposób działa ten algorytm? Jak go programować? Jak zmieniać parametry stabilności w zależności od zarejestrowanej arytmii? ...
0