Podstawy Programowania ICD

Szanowni Państwo,

Przed Państwem, nowy cykl filmowy Akademii Elektroterapii – Podstawy programowania.
Pierwsze odcinki tej serii będą poświęcone programowaniu ICD. Zaczynamy od zasad tematu „Zapisy IEGM” oraz „Wyczuwanie w ICD” – Jak analizować zapis IEGM? Jakie mogą być nieprawidłowości? Jak działa algorytm sensingu? Jak go programować? To jedne z wielu problemów, które zaprezentujemy w nowym cyklu.

Serdecznie zapraszamy
Redakcja Akademii Elektroterapii

EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Pokaz z programatorem w jaki sposób programować parametry detekcji w ICD. Jak programować dodatkowe parametry detekcji? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Praktyczne omówienie na podstawie przypadków klinicznych – czy przechodzenie arytmii komorowej (VT) od strefy VT do VF i odwrotnie wpływa i jak na detekcję arytmii i dostarczoną terapię przez ICD. ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Detekcja VT – w jaki sposób urządzenie rozpoznaje ten rodzaj arytmii? Jakie algorytmy poza częstością rytmu komór ICD wykorzystuje do prawidłowej klasyfikacji arytmii? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Prawidłowa detekcja VF – jest kluczowym algorytmem ICD dla dostarczenia terapii w czasie VF. Czy i jak ten algorytm różni się w urządzeniach poszczególnych producentów? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Praktyczne – na programatorze pokazanie w jaki sposób programować detekcję VF w ICD. ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Detekcja VF – w jaki sposób w zapisach IEGM interpretować prawidłowe działanie ICD? Jak czytać zapis IEGM w ocenie detekcji VF? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

W jaki sposób ICD klasyfikuje dany rytm jako VT lub VF? Co i kiedy poza parametrem częstości rytmu komór jest wykorzystywane dla prawidłowej rozpoznania arytmii? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

W jaki sposób w ICD jest dokonywane wyczuwanie zespołów własnych? Przegląd 4 firm i ich algorytmów do prawidłowego sensingu w ICD. Czy rzeczywiście algorytmy “dynamicznego sensingu” istotnie różnią się u poszczególnych producentów? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Dlaczego w ICD może pojawiać się nieprawidłowe wyczuwanie (sensing) zespołów komorowych? Jakie są najczęstsze nieprawidłowości związane w wyczuwaniem? Jak i kiedy możemy przeprogramować ICD przy zaburzeniach wyczuwania? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Wyczuwanie („sensing”) w  ICD to jeden z najważniejszych parametrów dla prawidłowego rozpoznawania arytmii (VT/VF). Co oznacza „dynamiczny” sensing? Jakie parametry sensingu może programować ? Które i kiedy parametry wyczuwania w programatorze wymagają zmiany?   ...
0