Podstawy Programowania ICD

Szanowni Państwo,

Przed Państwem, nowy cykl filmowy Akademii Elektroterapii – Podstawy programowania.
Pierwsze odcinki tej serii będą poświęcone programowaniu ICD. Zaczynamy od zasad tematu „Zapisy IEGM” oraz „Wyczuwanie w ICD” – Jak analizować zapis IEGM? Jakie mogą być nieprawidłowości? Jak działa algorytm sensingu? Jak go programować? To jedne z wielu problemów, które zaprezentujemy w nowym cyklu.

Serdecznie zapraszamy
Redakcja Akademii Elektroterapii

EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Prawidłowa analiza zapisu IEGM przez lekarza jest podstawą dla oceny funkcjonowania ICD. Jak interpretować zapis IEGM w przypadku zaburzeń wyczuwania? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Prawidłowa analiza zapisu IEGM przez lekarza jest podstawą dla oceny funkcjonowania ICD. Jak interpretować zapis IEGM w przypadku zaburzeń wyczuwania? ...
0
EDUKACJA Podstawy Programowania ICD

Zapis IEGM – to rejestracja przez ICD endokawitarnej elektrycznej aktywności serca. Jak powstaje? Które zapisy, z których kanałów należy interpretować? Jaka powinna być korelacja markerów w zapisie IEGM z poszczególnymi zapisami w kanałach endokawitarnych? ...
0