Przypadki kliniczne

Przypadki kliniczne

Pacjent 57-letni, obciążony niewydolnością serca w klasie NYHA II z zachowaną frakcją wyrzutową, po zawale serca NSTEMI leczonym angioplastyką LCx z implantacją DES, z nadciśnieniem tętniczym, przewlekłą chorobą nerek, cukrzycą typu II, po przebytej zatorowości płucnej powikłanej zatrzymaniem ...
0
Przypadki kliniczne

Pacjentka lat 69, obciążona przewlekłą niewydolnością serca NYHA III z frakcją wyrzutową ok 20-25%, ciężką niedomykalnością mitralną, napadowym migotaniu przedsionków, przewlekłą chorobą nerek, otyłością, nadciśnieniem tętniczym. W czasie hospitalizacji w Oddziale Kardiologii z powodu zaostrzenia niewydolności serca obserwowano ...
0
Przypadki kliniczne

Zarejestrowanie elektrokardiogramu w trakcie objawów pozostaje złotym standardem postępowania w zaburzeniach rytmu serca. Charakterystyka kliniczna pacjenta oraz częstość występowania objawów decydują o wyborze najbardziej efektywnej metody diagnostycznej. Implantowalne rejestratory pętlowe (ang. ILR, implantable loop recorder), znane również jako ...
0
Przypadki kliniczne

Stymulacja układu bodźcoprzewodzącego (ang. CSP – Conduction System Pacing) zajmuje coraz ważniejsze miej- sce w elektroterapii i cieszy się rosnącym zainteresowaniem wśród operatorów, a także klinicystów. Prawdziwie fizjologiczną stymulację serca można uzyskać poprzez stymulację pęczka Hisa (ang. HBP ...
0
AKTUALNOŚCI Przypadki kliniczne

Pacjent lat 69 z objawowym epizodycznym blokiem przedsionkowo komorowym II/III stopnia został przyjęty w trybie pilnym w celu wdrożenia stałej stymulacji serca. Dodatkowo przed kilku laty przebył wymianę zastawki mitralnej na sztuczną. Był przewlekle leczony z powodu nadciśnienia ...
0
Przypadki kliniczne

Kiedy implantować urządzenie u osób z obecną infekcją, czy po CDRIE? Zachęcamy do zapoznania się z przypadkiem. ...
0