Przypadki kliniczne

Przypadki kliniczne

Kiedy implantować urządzenie u osób z obecną infekcją, czy po CDRIE? Zachęcamy do zapoznania się z przypadkiem. ...
0
Przypadki kliniczne

Anna Kurek, Mateusz Tajstra, II Katedra i Oddział kliniczny Kardiologii, Śląskie Centrum CHorób Serca w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Kierownik Kliniki: Prof. Mariusz Gąsior ...
0
Przypadki kliniczne

M. Smalc- Stasiak, Z. Orski Obecnie rutynowe wykonywanie testu progu defibrylacji podczas implantacji ICD (implantable cardioverter defibrillator) jest dyskusyjne. Wg zaleceń zawartych w dokumencie HRS/EHRA/APHRS/SOLEACE dotyczące programowania wszczepialnych kardiowerterów- defibrylatorów obecnie nie zaleca się rutynowego wykonywania testu defibrylacji ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne

W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z CRT? Dlaczego układ CRT może tracić skuteczną  stymulację lewokorową? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne

W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z CRT? Dlaczego układ CRT może tracić skuteczną stymulację lewokomorową? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne

W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z CRT? Dlaczego układ CRT może tracić skuteczną stymulacje lewokomorową? ...
0