Przypadki kliniczne

Przypadki kliniczne

M. Smalc- Stasiak, Z. Orski Obecnie rutynowe wykonywanie testu progu defibrylacji podczas implantacji ICD (implantable cardioverter defibrillator) jest dyskusyjne. Wg zaleceń zawartych w dokumencie HRS/EHRA/APHRS/SOLEACE dotyczące programowania wszczepialnych kardiowerterów- defibrylatorów obecnie nie zaleca się rutynowego wykonywania testu defibrylacji ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne

W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z CRT? Dlaczego układ CRT może tracić skuteczną  stymulację lewokorową? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne

W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z CRT? Dlaczego układ CRT może tracić skuteczną stymulację lewokomorową? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne

W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z CRT? Dlaczego układ CRT może tracić skuteczną stymulacje lewokomorową? ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne

Zapewnienie 100% skutecznej stymulacji lewokomorowej to kluczowe zadanie układów CRT. Funkcje statystyczne podające procent stymulacji LV – nie pozwalają ocenić jej skuteczności. Jedyną skuteczną metodą jest interpretacja zapisów IEGM. W jaki sposób analizować zapisy IEGM u chorego z ...
0
Cykle edukacyjne EDUKACJA Przypadki kliniczne

Każda firma w ICD dwujamowych posiada algorytmy do dyskryminacji arytmii. W firmie BIOTRONIK wykorzystywany jest w tym celu SMART. W przypadku gdy rytm przedsionków i komór jest równy konieczne jest zastosowanie wielu algorytmów aby prawidłowo rozpoznać VT, a ...
0
EDUKACJA Przypadki kliniczne

Każda firma w ICD dwujamowych posiada algorytmy do dyskryminacji arytmii. W firmie BIOTRONIK wykorzystywany jest w tym celu SMART. Jak dokonuje dyskryminacji arytmii ten algorytm w przypadku szybszych rytmów w przedsionku w porównaniu do komór aby prawidłowo rozpoznać ...
0