Filmy zabiegowe

AKTUALNOŚCI Filmy zabiegowe

Zabieg implantacji CRT omawiają: dr n. med. Artur Oręziak, dr Dariusz Zając, dr n. med. Paweł Syska ...
0
Filmy zabiegowe

Jak prawidłowo ułożyć i zaszyć urządzenie w loży omawia dr n.med. Aleksandra Czepiel. ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Zabieg implantacji CRT przy użyciu dyssekcji zatoki z użyciem technologii 3D. Zabieg omawia dr Sławomir Sielski. ...
0
Filmy zabiegowe

Zabieg implantacji CRT z użyciem technologii 3D omawiają: dr n. med. Marcin Witkowski i dr Piotr Tokarczyk     ...
0
Filmy zabiegowe

Zabieg implantacji CRT omawiają: dr Piotr Pagórek i dr Tomasz Wcisło ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantację omawiają: dr n. med. Dariusz Michałkiewicz, dr n. med. Sebastian Przychodzeń ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantację omawiają: dr n. med. Maciej Kempa, dr n. med. Grzegorz Skonieczny ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantację omawia: dr hab. n. med. Artur Baszko ...
0