Filmy zabiegowe

EDUKACJA Filmy zabiegowe

Film przedstawia zabieg przezżylnego usuwania uszkodzonych elektrod endokawitarnych 9-letniego układu stymulującego DDD u Pacjentki z niedrożnością naczyń żylnych. Usunięcie elektrod pozwoliło na odzyskanie dostępu do serca i implantację nowego układu stymulującego. ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe TECHNOLOGIA

Diagnostyka omdleń wtórnie do epizodycznych zaburzeń rytmu stanowi wyzwanie w praktyce klinicznej. To samo dotyczy napadowych bezobjawowych arytmii, które mogą stanowić ryzyko wystąpienia zdarzeń zakrzepowo-zatorowych. Implanotwalne pętlowe rejestratory zdarzeń stanowią użyteczną i umieszczoną w wytycznych metodę diagnostyczną w ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Zapraszamy do obejrzenia wybranych fragmentów zabiegów implantacji układów CRT, przeprowadzonych w trakcie kursu w Koszalinie w 2015 roku. Zabiegi wykonywane są w czasie warsztatów i transmitowane z sali zabiegowej, co daje ekspertom możliwość komentowania zabiegów na bieżąco, a ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

ZABIEG IMPLANTACJI STYMULATORA Dr. hab. n. med. Barbara Małecka, Kraków 2013   ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Programowanie ICD LUMAX 540 – programowanie końcowe ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Tachyarytmie nadkomorowe są jedną z najczęstszych przyczyn nieadekwatnych interwencji implantowanych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD), co w przypadku wyładowań wysokoenergetycznych jest bolesne dla pacjenta i znacząco obniża jego jakość życia. Jednym ze sposobów na poprawę skuteczności różnicowania komorowych i nadkomorowych zaburzeń ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Implantacja Lumax 540 VR-T DX dr n. med. Maciej Kempa, Gdańsk ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Programowanie ICD Lumax 540 – DFT ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Programowanie ICD LUMAX 540 – programowanie wstępne ...
0
EDUKACJA Filmy zabiegowe

Histereza rytmu serca to jeden z podstawowych parametrów w stymulatorze serce, który może wpływać na TIMING. Jest ona bardzo ważnym parametrem, ponieważ pozwala podtrzymywać rytm własny pacjenta i zmniejszać procent stymulacji serca. Jak działa histereza, jak ją programować ...
0