Podstawy zapisów IEGM

Podstawy zapisów IEGM

Autor: dr n. med. Ewa Makowska Podstawowe znaczniki zdarzeń bradykardii, stosowane w zapisach IEGM (jednakowe dla układów stymulujących i dla kardiowerterów – defibrylatorów) AS – wykryte zdarzenie przedsionkowe (znacznik i opis czerwony)AP – wystymuloane zdarzenie przedsionkowe (znacznik i ...
0
Podstawy zapisów IEGM

dr Sebastian Przychodzeń Medtronic/Vitatron Jednojamowe: Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka, markery pobudzeń wystymulowanych (P) – czerwona strzałka, interwały czasowe w ms między pobudzeniami – żółta strzałka Kardiowerter – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową ...
0
Podstawy zapisów IEGM

Autor: dr Aleksandra Winkler Jednojamowe:Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową– niebieska strzałka; markery pobudzeń własnych (As) Kardiowerter – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka; potencjały „z dalekiego pola” (far field) – zielona strzałka; markery ...
0