Podstawy zapisów IEGM

Podstawy zapisów IEGM

Autor : lek. Sebastian Przychodzeń Urządzenia firmy  Medtronic Częstoskurcz komorowy w ICD jednojamowym Ryc. 1 W wykresie interwałów czasowych widoczny nagły początek arytmii  (czerwona strzałka) oraz terapia ATP (Burst) przerywająca arytmię. W zapisach IEGM początkowo musimy opierać na ...
0
Podstawy zapisów IEGM

Autor: lek. Aleksandra Winkler Częstoskurcz komorowy Częstoskurcz komorowy w strefie VT2 (na arytmię komorową wskazuje szybsza czynność komór rejestrowana w kanałach RV i LV; niż przedsionków – kanał A), cykl częstoskurczu 289ms; następnie stymulacja antytachyarytmiczna Burst z 8 ...
0
Podstawy zapisów IEGM

Urządzenia jednojamowe – komorowe (stymulatory VVI i ICDVR) W urządzeniach jednojamowych z elektrodą umieszczoną w komorze (zarówno w stymulatorach jak i ICD) migotanie przedsionków rozpoznajemy jedynie na podstawie dużej zmienności cyklu pomiędzy kolejnymi sygnałami komorowymi. W zapisach z ...
0
Podstawy zapisów IEGM

lek. Sebastian Przychodzeń Medtronic/Vitatron Stymulatory: Ryc. 1  Migotanie przedsionków w stymulatorze dwujamowym zaprogramowanym w tryb VVIR. Na kanale przedsionkowym widoczne migotanie przedsionków  Defibrylatory Ryc. 2 Migotanie przedsionków w defibrylatorze dwujamowym. Część potencjałów przedsionkowych rejestrowanych w okresie refrakcji przedsionka (AR) lub ...
0
Podstawy zapisów IEGM

Autor: lek. Aleksandra Winkler Ryc. 1 Migotanie przedsionków w stymulatorze DDD. Chaotyczna czynność elektryczna przedsionków o wysokiej częstości. Strzałka czerwona wskazuje na markery rejestrowane w kanale przedsionkowym. Należy zwrócić uwagę na cechę zapisu w kanale przedsionkowym (strzałka niebieska) ...
0
Podstawy zapisów IEGM

Autor: dr n. med. Ewa Makowska Podstawowe znaczniki zdarzeń bradykardii, stosowane w zapisach IEGM (jednakowe dla układów stymulujących i dla kardiowerterów – defibrylatorów) AS – wykryte zdarzenie przedsionkowe (znacznik i opis czerwony)AP – wystymuloane zdarzenie przedsionkowe (znacznik i ...
0
Podstawy zapisów IEGM

dr Sebastian Przychodzeń Medtronic/Vitatron Jednojamowe: Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka, markery pobudzeń wystymulowanych (P) – czerwona strzałka, interwały czasowe w ms między pobudzeniami – żółta strzałka Kardiowerter – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową ...
0
Podstawy zapisów IEGM

Autor: dr Aleksandra Winkler Jednojamowe:Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową– niebieska strzałka; markery pobudzeń własnych (As) Kardiowerter – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka; potencjały „z dalekiego pola” (far field) – zielona strzałka; markery ...
0