Uwaga!

Uprzejmie informujemy, iż treści umieszczone na tym portalu są materiałami naukowymi, przeznaczonymi wyłącznie dla podmiotów profesjonalnych, czynnie zajmujących się elektroterapią.

Akceptuję i oświadczam, że jestem podmiotem profesjonalnym:

Potwierdzam

opracowania edukacyjne

EDUKACJA opracowania edukacyjne

Kardiologiczne urządzenia wszczepialne (CIEDs) stosuje się już od ponad 50 lat i ich wartość terapeutyczna jest niepodważalna. Ze względu na szybko starzejącą się populację, szacuje się, że liczba CIEDs wzrośnie dramatycznie w ciągu najbliższych dwóch dekad. Biorąc pod uwagę ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

Autor: lek. med. Jarosław Blicharz Leczenie przeciwpłytkowe i/lub przeciwzakrzepowe są stosowane powszechnie u chorych kierowanych do zabiegów elektroterapii serca. Wiąże się to z wyższym ryzykiem okołozabiegowych powikłań krwotocznych mających szczególne znaczenie w przypadku implantowanych urządzeń. Wobec pojawienia się nowych ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

ITREVIA. Programowanie ICD – część 1 – TACHY Programowanie funkcji TACHY w implantowanych ICD – pomimo wielu opublikowanych badań – pozostaje wciąż trudnym problemem klinicznym. Każda firma ma swoje szczególne algorytmy, swoje własne rekomendacje jak najoptymalniej programować ICD ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

WCZESNY ODCZYN ZAPALNY PO IMPLANTACJI ICED ( < 30 DNI OD ZABIEGU IMPLANTACJI ) 1) Stan zapalny loży po implantacji urządzenia, bez wysięku, rozejścia się szwów lub uogólnionych objawów infekcji do 30 dni od implantacji 2) Termin “stan ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

Poza najczęstszymi wskazaniami do implantacji ICD w profilaktyce pierwotnej, w grupie pacjentów tzw. MADIT, kardiowertery-defibrylatory należy także implantować w przebiegu innych, rzadziej wystepujacych chorób. Są nimi miedzy inymi: LQT, Zespół Brugadów, kardiomiopatia przerostowa. Zebranie aktualnych zaleceń przedstawiają poniższe ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

DFT – to jeden z ważniejszych etapów implantacji ICD. Pomimo trwających dyskusji czy należy go zawsze wykonywać jest on wciąż przeprowadzany w większości ośrodków podczas implantacji ICD. Jakie są wskazania do jego wykonania, jakie przeciwwskazania względne oraz bezwzględne ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

Zwiększająca się liczba powikłań infekcyjnych po zabiegach implantacji i reimplantacji układów stymulujących i wysokoenergetycznych powoduje, że pojedmuje się liczne działania do zapobiegania tym powikłaniom. Jedną z takich metod jest  antybiotykoterapia okołozabiegowa. Aktualne zasady profilaktycznego podawania antybiotyku przedstawiamy w ...
0

Nieadekwatne interwencje kardiowerterów-defibrylatorów są jednym z największych problemów elektroterapii. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym stan wiedzy i sposoby zapobiegania nieadekwatnym interwencjom. A.Maciąg Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji-analiza zapisów_A.Maciąg –  ZOBACZ Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora_A.Maciąg –  ZOBACZ Zapobieganie ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

Nieadekwatne interwencje kardiowerterów-defibrylatorów są jednym z największych problemów elektroterapii. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem podsumowującym stan wiedzy i sposoby zapobiegania nieadekwatnym interwencjom.   A.Maciąg   Najczęstsze przyczyny nieadekwatnych interwencji-analiza zapisów_A.Maciąg –  ZOBACZ   Przyczyny nieadekwatnych interwencji kardiowertera-defibrylatora_A.Maciąg ...
0
EDUKACJA opracowania edukacyjne

Stymulator dwujamowy serca zapewnia synchroniczną pracę przedsionków i komór, ale w określonych sytuacjach może być odpowiedzialny za występowanie szybkich rytmów serca – częstoskurczy stymulatorowych. Każdy producent stymulatorów wprowadza w swoich urządzeniach algorytmy, które mają za zadanie rozpoznać taki ...
0