EDUKACJA

Wykłady

lek. Dariusz Zając ...
0
Wywiady

dr hab. n. med. Maciej Kempa ...
0
Wykłady

dr n. med. Łukasz Januszkiewicz ...
0
IEGM

Autor: dr Aleksandra Winkler Jednojamowe:Stymulator – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę przedsionkową– niebieska strzałka; markery pobudzeń własnych (As) Kardiowerter – zapis potencjałów wyczuwanych przez elektrodę komorową – niebieska strzałka; potencjały „z dalekiego pola” (far field) – zielona strzałka; markery ...
0
Filmy zabiegowe

Zabieg implantacji CRT z wykorzystaniem wenografii żyły podobojczykowej, nietypowe położenie elektrody przedsionkowej. Zabieg omawiają dr n. med. Paweł Syska, dr Rafał Supryn, dr Bogdan Lech ...
0
Wykłady

Dr n med. Michał Farkowski ...
0
Wykłady

Prof. UJ dr hab. n. med. Marek Jastrzębski ...
0