Telemonitoring

Telemonitoring

Autor: dr Cezary Maciejewski  Mendez Zurita F. i wsp. w trakcie kongresu EHRA 2019 przedstawili podsumowanie swoich doświadczeń z użycia systemów telemonitorowania pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem lub układem resynchronizującym w codziennej praktyce klinicznej.  Metodyka: Obserwacji podlegało 860 pacjentów (64% ...
0
Telemonitoring

Autor: dr Cezary Maciejewski  Implantacja kardiowertera- defibrylatora według wielu doniesień naukowych przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów. Celem pracy przedstawionej przez Trunova S i wsp. w trakcie kongresu EHRA 2019 było porównanie jakości życia pacjentów z kardiowerterem- ...
0