TELEMONITORING

TELEMONITORING

Przedstawiamy cykl trzech prezentacji poświęconych zdalnemu monitorowaniu pacjentów z urządzeniami wszczepialnymi. W pierwszej prezentacji omówione zostaną podstawowe założenia zdalnego monitorowania oraz najważniejsze badania dotyczące jego zastosowania.  ...
0
TELEMONITORING

Telemonitoring urządzeń wszczepialnych („TMUW”) stanowi rozwiązanie telemedyczne, które umożliwia sprawowanie efektywnej opieki zdrowotnej nad pacjentami z chorobami serca. W związku z jego innowacyjnym charakterem, mogą pojawić się wątpliwości prawne dotyczące tego czy, a przede wszystkim jak należy stosować TMUW. ...
0
DONIESIENIA TELEMONITORING

Celem badania NORDLAND było przeanalizowanie wpływu na jakość życia pacjentów wynikającego z zastosowania telemonitoringu stymulatora serca prowadzonego przez ośrodek wszczepiający za pomocą dedykowanej platformy w porównaniu do standardowej opieki lekarza rodzinnego i poradni przyszpitalnej. Analizie podlegał też wpływ ...
0
DONIESIENIA TELEMONITORING

Badanie REMOTE-CIED jest pierwszym randomizowanym, wieloośrodkowym badaniem przeprowadzonym na dużej grupie pacjentów którego pierwszorzędowym celem jest porównanie stanu zdrowia związanego z chorobą w ocenie pacjenta i poziomu akceptacji terapii kardiowerterem- defibrylatorem z użyciem telemonitorowania lub standardowych wizyt kontrolnych ...
0
TELEMONITORING

Autor: dr Cezary Maciejewski  Mendez Zurita F. i wsp. w trakcie kongresu EHRA 2019 przedstawili podsumowanie swoich doświadczeń z użycia systemów telemonitorowania pacjentów z wszczepionym kardiowerterem-defibrylatorem lub układem resynchronizującym w codziennej praktyce klinicznej.  Metodyka: Obserwacji podlegało 860 pacjentów (64% ...
0
TELEMONITORING

Autor: dr Cezary Maciejewski  Implantacja kardiowertera- defibrylatora według wielu doniesień naukowych przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów. Celem pracy przedstawionej przez Trunova S i wsp. w trakcie kongresu EHRA 2019 było porównanie jakości życia pacjentów z kardiowerterem- ...
0